A Képviselő-testület döntése alapján Törökszentmiklós Város északi szegregátumában tervezett fejlesztésekre pályázatot nyújtott be. A pályázat az elmúlt esztendő végén került elbírálásra, és 2013. december 17-én tudtuk megkötni a támogatási szerződést.

A projekt megvalósítása 2014. februárjában indult a kiviteli tervezéssel. A kiviteli tervek 2014. június 30-ig készültek el. Ezek birtokában indultak el a fejlesztések megvalósítására a közbeszerzési eljárások, így az építési tevékenységek 2015. januárjában kezdődhetnek el.

 

A fejlesztés eredményeként megépül a Zenész út elején az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon egy közösségi ház egy polgárőr irodával, amely a körzet számára biztosítja a kulturált szórakozás, és közösségi rendezvények színhelyét, valamint bűnmegelőzési céllal a polgárőrség folyamatos jelenlétét. A Szivárvány utca 2 szám alatti Önkormányzati ingatlanban 3 lakás teljesen felújításra kerül, és kialakításra kerül egy közösség számára nyitva álló szociális épület rész, amely alkalmas lesz a közmunka szervezésének helyszínének, a közösségi rendezvények szociális igényeinek kiszolgálására.

A projekt keretében megújulnak még az Önkormányzati bérlakások is a szegregátumban, így a Nefelejcs 15, és a Kossuth Lajos út 14., amelyek felújításuk után komfortos lakások lesznek, ugyan úgy, mint a Szivárvány utca 2 szám alatti 3 önkormányzati lakás.

A projekt lehetőséget biztosít, hogy a Szivárvány utcát és a Zenész utca első szakaszát leaszfaltozzuk.

A projekt keretében létesülhetett 8 kameraállás a körzetben, amelynek telepítése 2014. szeptemberére meg valósult. Ezek a városi kamera rendszer részeként már üzemelnek.

A térség szolgáltatás bővítése érdekében megvalósul 3 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek is.

A projekt keretében ún., program alapból lehetőség nyílik, hogy a pályázaton belül az önkormányzat felé – elsősorban helyi - non-profit szervezetek pályázatot nyújtsanak be olyan, a szegregátumban megvalósuló programokra, közösségi rendezvényekre, tevékenységekre, melyek elősegítik a terület és az ott élők felzárkóztatását, a városi közösség, az összefogás fejlesztését, a leszakadt rétegek szemléletmódjának a keresztény értékrend szerinti formálását.

 

Ezen projektelemek megvalósítására 2015. május 31-ig kerülhet sor.

 

A projekt keretében a városrészben 382 687 716 Ft értékben hajt végre a Város fejlesztéseket, illetve valósít meg programokat, amely teljes egészében a Városrészben lakó közösség felzárkóztatását, és a felemelkedését szolgálja.