Rövid összefoglalás a projektről


TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00007 azonosítószámú

Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése” című projekt

 

 

A projektcélja Törökszentmiklós Város keleti (3. sz.) szegregátumának fejlesztésével az e területen jelen lévő társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

Ennek keretében lakó funkció fejlesztése, valódi közösségi funkciók kialakítása, infrastrukturális állapotok normalizálása. A projekt keretében a korábbi szociális célú város rehabilitációs program következő ütemeként a keleti (3. sz.) szegregátum további infrastrukturális fejlesztése történik. Ennek keretében ingatlan vásárlás és bontási tevékenység megvalósítása tervezett a Kossuth L. u. 9/b. ingatlanon. Szolgálati lakás kialakítása, bútorzat beszerzése a Kossuth L. u. 3/5. önkormányzati tulajdonú ingatlanon, mely során a lakóépület teljes körű felújítása, tereprendezés, energiahatékonyság megteremtése, akadálymentesítés, a gazdasági épület megújítása történik. Közösségi terek kialakítása érdekében a Kossuth L. u 9/b. ingatlanon az ott található ingatlan rész elbontása után zöldfelület kialakítása. Továbbá a szegregátumban található illegális hulladéklerakók felszámolása. További infrastrukturális fejlesztés az akcióterületen a közúthálózat fejlesztése, a Szivárvány, Zenész, Téglagyár u.szilárd burkolattal ellátása, kiépítése.

Cél az alapvető infrastrukturális elemek kiépítése, az itt élők életminőségének javítása, a lakófunkciófejlesztése, közösségi tér, zöldfelület kialakítása.

 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00007

Kedvezményezett: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Projekt címe: „Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése”

Támogatási összeg:                       208 265 438Ft

Összköltség:                                    213 998 406Ft

Projekt kezdési időpont:               2021.04.01.

Projekt befejezése:                        2023.04.30.

 


2023-03-21 08:35

Vissza