Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-JN1-2019-00014
Kedvezményezett: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

A projekt megvalósításával az Önkormányzat hozzájárul hazánk megújuló energiafelhasználásának abszolút értékben történő növekedéséhez, és csökkentik hazánk fosszilis energia felhasználását. A napelemek megépítésével a projekt csökkenti hazánk ÜHG kibocsátását. A projekt mérsékli a klímaváltozás hatásait, környezetkímélő, független és hosszú távon fenntartható villamosenergia ellátást biztosít. A projekt célja kiterjed a 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4 (c) bekezdésére is, mely fókusza az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a
lakóépületeket is. Ezen túl a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Az Európai Bizottság által elfogadott dokumentum 2.C.7. pontja szerinti egyedi célkitűzést is megvalósítjuk. Ez a célkitűzés: A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése. Fontos szempont volt továbbá az Önkormányzat éves
költségvetésének tervezhetőbbé tétele, a kiadások csökkentése, mely új fejlesztéseket és beruházásokat indukálhat. A projekt célja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Törökszentmiklós belterület, 8982 hrsz-en található iskolakonyha energetikai felújítása.
Rövid műszaki tartalom: Az épület energetikai felújításának tervezése során a 7/2006 (V.24) TNM rendelet 5. melléklet "Költségoptimalizált követelményszint " követelményértékeinek való megfelelőséget vettük figyelembe. Tervezett fejlesztési elemek: Homlokzat utólagos hőszigetelés: A jelenlegi falszerkezet a 7/2006(V.24.) TNM rendelet szerint nem megfelelő hőátbocsátási értékű, ezért annak utólagos hőszigetelése tervezett.
Födém hőszigetelés: A jelenlegi födémszerkezetek a 7/2006(V.24.) TNM rendelet szerint nem megfelelő hőátbocsátási értékűek, ezért annak utólagos hőszigetelése tervezett. Fa –műanyag nyílászáró csere: A jelenlegi homlokzati nyílászáró szerkezetek a 7/2006(V.24.) TNM rendelet szerint nem megfelelő hőátbocsátási értékűek, ezért a nyílászárók cseréje tervezett. Épületgépészeti felújítás kazáncsere, HMV tároló: A műszakilag elavult 20 éves élettartamú hőtermelő gázkazán berendezés cseréje, korszerű VIESSMANN kondenzációs gázkazánra. A HMV ellátást jelenleg biztosító nem megfelelő energia felhasználású tároló berendezést korszerű gázfűtésű REFLEX típusú HMV előállító és tároló berendezésre cseréljük, ezáltal további energia megtakarítás érhető el. Épületgépészeti felújítás radiátor csere, fűtés átal: és acéllemez radiátor hőleadók cseréje korszerű 2 soros acéllemez radiátorokra, melyek beépítésével további energia megtakarítás érhető el. Épületgépészeti felújítás termosztatikus és radiátor szelepek beépítése: szabályozható helyiségfűtés kialakítása céljából került betervezésre, amely szintén további energia megtakarítást eredményez. Napelemek telepítése 5 kW polikristályos napelem rendszer telepítése tervezett az épület lapostető szerkezetén, az épület elektromos energia felhasználásának biztosítása céljából. Az épület jelenlegi besorolása „HH”, a korszerűsítés megvalósítása után a „BB” besorolást kívánjuk elérni.
Akadálymentesítés: A tervezett akadálymentesítési megoldások az OTÉK vonatkozó előírásainak, valamint a "Segédlet a Közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez" című kiadvány előírásai alapján kerültek megtervezésre.


A projekt összköltsége 86 997 751 Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A megvalósítás tervezett ideje: 2020.06.01-2021.10.31.