VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívásra benyújtott,

1826305476 iratazonosító számmal rendelkező „Külterületi helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson” című pályázat

 

Sok panasz érkezik az Önkormányzathoz – első sorban csapadékosabb években – a külterületi utak rossz állapota miatt.

Korábbi években már vizsgálta, hogyan lehetne érezhetően javítani a külterületi utak állapotát, és megállapította, hogy jelentős külső forrás bevonására lenne szükség az utak állapotának érezhető javításához.

2016. év végén került meghirdetésre a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás. Ennek keretében lehetősége nyílt az Önkormányzatnak, hogy elkezdje a külterületi úthálózatának fejlesztését. A gazdák részéről is érkeztek jelzések, hogy az Önkormányzat nyújtson be támogatási kérelmet.

2017. februárjában két fontos külterületi gyűjtőút - Alatka dűlő és a Szőlőhátulja dűlő - fejlesztésére nyújtott be támogatási kérelmet az Önkormányzat a pályázati kiírásra.

A projektben tervezett két dűlő úton tervezett fejlesztések a következők:

Alatka dűlő: A jelenlegi földút vízelvezetése nem megoldott. vízszintes vonalvezetése bizonytalan és változó, vízállások miatt földrészletet elhagyó, művelt magánterületeket is igénybevevő nyomvonal alakult ki. Magassági vonalvezetése a területbe simuló, de a forgalom miatt inkább kijárt kátyúsodott és a környezeténél mélyebb elhelyezkedés a jellemző. A tervezett fejlesztés során 3659 m hosszban 4,0 m szélességben kötőanyag nélküli pályaszerkezet kerül kiépítésre az ingatlan adottságait figyelembe véve a vízelevezetés hol egyoldali, hogy kétoldali földmedrű szikkasztó jellegű árok kiépítésével kerül megoldásra.

Szőlőhátulja dűlő: A jelenlegi földút vízelvezetése nem megoldott. A vízszintes vonalvezetése bizonytalan és változó, vízállások miatt egyes helyeken földrészletet elhagyó, művelt magánterületeket is igénybevevő nyomvonal alakult ki. Magassági vonalvezetése a területbe simuló, de a forgalom miatt inkább kijárt kátyúsodott és a környezeténél mélyebb elhelyezkedés a jellemző.A tervezett fejlesztés során 656 m hosszban 4,0 m szélességben kötőanyag nélküli pályaszerkezet kerül kiépítésre az ingatlan adottságait figyelembe véve a vízelevezetés egyoldaliföldmedrű szikkasztó jellegű árok kiépítésével kerül megoldásra.

A projekt 2018. március végén támogatásban részesült, és 2018. április közepén kiírásra került a közbeszerzési eljárás, mely eredményeként a kivitelezővel 2018. július elején aláírásra került avállalkozási szerződés, és átadásra került a munkaterület. A kivitelezésre 2018. év végéig kerül sor.