A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Projekt rövid összefoglalója

 

A Helyi Foglalkoztatási együttműködések erősítése a Törökszentmiklósi Járásban c. projekt közvetlen átfogó célja a helyi foglalkoztatási együttműködések - paktumok - képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása a Törökszentmiklósi járás teljes területén. A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, tagja még a JNSZ Megyei Kormányhivatal. A helyi paktum a megyei paktummal összehangoltan kerül megvalósításra.  A helyi paktum a Törökszentmiklósi Járást alkotó 7 települést foglalja magába. Jelen projekt keretében a munkaerő-piaci programba bevontak száma: 201 fő.

 

A projekt két főtevékenységre bontható.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, illetve annak szervezeti egysége, a Foglalkoztatási Osztály által megvalósított tevékenység elsődleges célja, hogy a járásban lévő munkanélküliek és álláskeresők foglalkoztathatósága, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedése javuljon. Fontos továbbá, hogy a célcsoportba tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerő-piacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Az egyének helyzetének javítása mellett az őket foglalkoztató vállalkozások számára is elérhetővé válik az uniós forrás bevonása, hozzájárulva a vállalkozások foglalkoztatás bővítéséhez fűződő terheik átmeneti csökkentéséhez. Mindezek ismeretében az alábbi támogatások nyújtása tervezett a projekt keretében: munkaerő-piaci képzés; önfoglalkoztatóvá válás támogatása; elhelyezkedést elősegítő támogatás; munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása. A projekt célcsoportját a regisztrált álláskeresők képezik, illetve az inaktívak. 2015. évi adatok alapján ez 1.934 fő Törökszentmiklós Járásban. Elsődleges célcsoport az alapfokú iskolai végzettségűek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, az 50 év felettiek és a tartósan regisztráltak.

 

A másik csoportja a tevékenységeknek a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat  által végzett feladatok. Ennek keretében szakmai konferenciák, fórumok és workshopok szervezése, helyi foglalkoztatást elősegítő partnerségi hálózat építése és a már meglévő együttműködések tovább fejlesztése a cél.

 

A megvalósítás tervezett időtartama:36 hónap. 2017. január 1-én kezdődne el a projekt és 2019. december 31-ig tartana.

 

A projekt összes elszámolható költsége, és a megítélt támogatás 310 420 000 Ft

 

A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00001


Kapcsolódó dokumentumok:
Vállalkozóvá válás folyamata - Útmutató