A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

A projekt célja: A projekt megvalósításával az Önkormányzat hozzájárul hazánk megújuló energiafelhasználásának abszolút értékben történő növekedéséhez, és csökkentik hazánk fosszilis energia felhasználását. A napelemek megépítésével a projekt csökkenti hazánk ÜHG kibocsátását. A projekt mérsékli a klímaváltozás hatásait, környezetkímélő, független és hosszú távon fenntartható villamosenergia ellátást biztosít. A projekt célja kiterjed a 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4 (c) bekezdésére is, mely fókusza az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is. Ezen túl a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) az Európai Bizottság által elfogadott dokumentum 2.C.7. pontja szerinti egyedi célkitűzését is megvalósítjuk. Ez a célkitűzés: A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése. Fontos szempont volt továbbá az Önkormányzat éves költségvetésének tervezhetőbbé tétele, a kiadások csökkentése, mely új fejlesztéseket és beruházásokat indukálhat.

 

A projekt 4 megvalósítási helyszínének bemutatása, kitérve a jelenlegi állapotra és a megvalósítandó energetikai fejlesztésekre:

Mind a négy, projektben szereplő ingatlan a pályázó, Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában áll.

A jelenlegi helyzet bemutatása:

-       A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása: Az intézmény Törökszentmiklós belterületi részén található, a Kossuth u. 251. sz alatt. Az épület 15 fő időskorú ember napközbeni foglalkoztatását és ellátását szolgálja. A telek teljes közművel ellátott. Az 1940 körül épült épület tégla sávalappal vegyesen tégla és vályog falazattal, fa födémszerkezettel, melyen hagyományos faszerkezetű, ollólábas kontyolt nyeregtető van. A nyílászárók gerébtokos, illetve kapcsolt gerébtokos nyílászárók. Az épület fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése az elmúlt években megtörtént. Új kazán és új radiátorok kerültek felszerelésre szabályozás nélkül. A fűtést és használati meleg vizet egy kombi gázkazán biztosítja. A világítás izzólámpás csillárokkal, gömblámpákkal történik. A felmérések és a számítások után indokolt a tető és a homlokzati falak szigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés és a világítás korszerűsítése, valamint a fosszilis energiafogyasztás csökkentése érdekében a háztartási kiserőmű (1kVA) létesítése. Az épület jelenlegi besorolása „GG”, a korszerűsítés megvalósítása után a „CC” besorolást kívánjuk elérni.

-       Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény Aranykapu Tagóvodája Törökszentmiklós keleti belterületi részén fekszik az Arany János u. 22/a sz. alatt. Az épület az óvoda funkciót tölti be, átlag 100 fő óvodáskorú gyermek óvodai oktatását, ellátását biztosítja. A telek teljesen közművesített. Az épület az 1900-as évek elején épült, alapozása tégla sávalap,falazata nagyméretű tégla falazat. Fafödémes minden födémszerkezet, melyen hagyományos faszerkezetű, kétállószékes kontyolt nyeregtető van. A homlokzati nyílászárók az elmúlt években korszerű hőszigetelt fa nyílászárókra lettek kicserélve. Az épület központi fűtéssel ellátott, a fűtési energiát 2 db nyílt égésterű gázkazán, a használati meleg vizet elektromos vízmelegítő, a világítást izzólámpás és hagyományos fénycsöves lámpatestek szolgáltatják. A felmérések és a számítások után indokolt a tető és a homlokzati falak szigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés és a világítás korszerűsítése valamint a fosszilis energiafogyasztás csökkentése érdekében a háztartási kiserőmű (4kVA) létesítése.  Az épület jelenleg nem felel meg a jelenleg érvényes TNM rendelet előírásainak, besorolása „HH”, a korszerűsítés megvalósítása után a „CC” besorolást kívánjuk elérni.

-       A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Fogyatékos személyek nappali ellátása az Almásy út. 69. szám alatt található. Jelenleg átlag 15 fő fogyatékossággal bíró ember foglalkoztatását, ellátását biztosítja. A ’60-as években épült kétszintes részben alápincézett épület beton sávalapozású, falszerkezete kisméretű téglafalazat vasbeton födémszerkezettel, hagyományos faszerkezetű kontyolt nyeregtetővel, gerébtokos, kapcsolt gerébtokos nyílászárókkal. épület felső szintje leromlott állapota miatt nem használható. A telek teljesen közművesített. A fűtési energiát részben nyílt égésterű kazánok, részben a termálvizes geotermikus távhő biztosítja. A fűtési hálózata elavult, radiátorok cserére szorulnak. A világítás izzólámpás és hagyományos előtéttel ellátott fénycsöves lámpatestekkel történik. A felmérések és a számítások után indokolt a tető és a homlokzati falak szigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés és a világítás korszerűsítése valamint a fosszilis energiafogyasztás csökkentése érdekében a háztartási kiserőmű (4,5 kVA) létesítése. Az épület jelenleg nem felel meg a jelenleg érvényes TNM rendelet előírásainak, besorolása „DD”, a korszerűsítés megvalósítása után a „CC” besorolást kívánjuk elérni.

-       Törökszentmiklós Város Bölcsődéje a Petőfi utca 50 sz. alatt található. Az intézményben 40 kisgyermeket nevelése, ellátása folyik. Műszaki paraméterei: Az épület 1974-ben beton sávalappal, kisméretű tégla falszerkezettel épült. A lapos tetejű épület vasbeton födémszerkezettel rendelkezik. A fűtési energiát részben nyílt égésterű kazánok, részben a termálvizes geotermikus távhő biztosítja. A fűtési hálózata elavult, radiátorok cserére szorulnak. A világítás izzólámpás és hagyományos előtéttel ellátott fénycsöves lámpatestekkel történik. A telek teljesen közművesített. A villamos energiaellátása az Almásy u. 69.-ben lévő főelosztóból történik. A felmérések és a számítások után indokolt a tető és a homlokzati falak szigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés és a világítás korszerűsítése valamint a fosszilis energiafogyasztás csökkentése érdekében a háztartási kiserőmű (5kVA) létesítése. Az épület jelenleg nem felel meg a jelenleg érvényes TNM rendelet előírásainak,  besorolása „EE”, a korszerűsítés megvalósítása után a „CC” besorolást kívánjuk elérni.

 

A tervezett akadálymentesítési megoldások az OTÉK vonatkozó előírásainak,valamint a "Segédlet a Közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez" című kiadvány előírásai alapján kerültek megtervezésre.

 

Az energetikai fejlesztések eredményeként – a 4 épületre vetítve összesen - éves szinten 1.993.388 Ft megtakarítás érhető el.

 

A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2017.09.01-2018.10.31., melyet 7 mérföldkőre bontottunk.

A projekt összköltsége 150 000 000 Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

 

További információ kérhető:

Marsi Péter 06 20 777 8402

E-mail: marsi.peter@torokszentmiklos.hu