A projekt 25 hónapja során a helyben értelmezhető többféle közösség (pl. Törökszentmiklós teljes lakossága, a helyi roma/hátrányos helyzetű közösség, illetve utóbbin belül további kisebb csoportok, mint valamilyen típusú közösségek) számára szeretnénk a KBT révén komoly változásokat indukálni. Ezeket a KBT-n belül az ebben a fejezetben ismertetett Tevékenységi terv tartalmazza. A Tevékenységi tervet egyfajta sorvezetőként kell majd használni, egy olyan “úti-tervként”, útmutatóként, amelyet folyamatosan elő kell majd vennünk, folyamatosan forgatnunk kell. Jelen pillanatban az alábbi valódi problémákkal kell mind a kisebb, mind a nagyobb csoportoknak/közösségeknek szembenézniük a hátrányos helyzetű/roma közösséggel kapcsolatosan Törökszentmiklóson:

 • Korai gyermekvállalás a legszegényebb családokban
 • Alacsony iskolai végzettség széles körben a hátrányos helyzetű/roma családoknál
 • Magas munkanélküliség
 • Nagyszámú gyermekvállalás olyan családokban, ahol a feltételek hiányosak az egészséges szocializációjú gyermekneveléshez
 • Depresszió nagyarányú megjelenése a leghátrányosabb helyzetű/roma családokban
 • Szinte teljesen ellehetetlenülő idősebb generáció
 • A tanulás értékének hiánya a leghátrányosabb helyzetű/roma családokban
 • Inaktivitás és a személyes, illetve közösség iránt érzett felelősség fel nem vállalása
 • Az egészségügyhöz való tudatosabb hozzáállásnak a hiánya, és ebből eredően általánosnak tekinthető rossz egészségi állapot
 • A kisebbség-többség viszonyának nem megfelelő formában való értelmezése, növekvő esély az etnikai alapú konfliktushelyzetek kialakulására
 • Közfeladat-ellátókkal szembeni tiszteletlenség, a munkájuk akadályozása, nehezítése, egyes esetekben szabotálása
 • A hátrányos helyzetű/roma közösség tagjainak egymással szembeni erőszakos, vagy sok esetben egymást kihasználó, egymást kizsákmányoló magatartása
 • Rossz állapotú lakhatási környezet - folyamatosan romló lakhatási feltételek, sok esetben a tulajdonosok hibájából adódóan
 • A kezdeményezőkészség, belső motiváció és tenni-akarás hiánya

 

Jelen pillanatban úgy látszik - pontosabban szólva az tűnik kimondottan egyértelműnek - hogy a helyi roma/hátrányos helyzetű családokban a fenti nehézségek, problémák többsége sajnos jelen van, ugyanakkor az azokkal való szembenézésre nem nagyon volt eddig esély, illetve nem volt még olyan metodika, ami mentén esély születhetett volna az érdemi változtatásokra. Számos korábbi kezdeményezés persze szintén célul tűzte ki, hogy változasson, de a helyi hátrányos helyzetű/roma emberek közösségbe szervezésére eddig az egyházi/gyülekezeti próbálkozásokon túl más nem nagyon ért el átütő eredményt. Reményeink szerint ez a mostani KBT erre is esélyt kínál most.

A projekt egyik legmeghatározóbb eleme lesz, hogy milyen műhely-csoportok, milyen műhely-foglalkozások segíthetik azt, hogy a fenti problémákra válaszokat, megoldási javaslatokat kaphassunk.

Nos, a célunk az, hogy a műhely-foglalkozások megmozgassanak legalább 20-20, a helyi roma közösségből származó embert minden egyes csoportban, és őszintén, tabuk nélkül, a tervek szerint progresszív módon tudunk majd velük arról beszélni, hogy mik lehetnének a megoldási javaslatok majd a jövőben, illetve el is sajátítanak olyan új ismereteket, amelyekkel ők maguk is a változás előidézői lesznek majd.   

A csoportok az alábbiak lesznek majd:

 1. Senior (időskori) műhely-csoport
 2. Háztartási praktitkák műhely-csoport - lányok
 3. Háztartási praktikák műhely-csoport - fiúk
 4. Egészségügy - általános ismeretek műhely-csoport
 5. Egészségügy és gyermekvárás/gyermekáldás - Terhes és Csecsemőgondozás
 6. Családmegtartó és gyermeknevelő csopoort
 7. Karrier/Életút/Oktatás műhely-csoport
 8. Együttélés műhely-csoport (kisebbség-többség viszonyát alakító csoport)