A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

VP6-7.4.1.1.-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című felhívásra benyújtott,

1778668731 iratazonosítószámmal rendelkező „Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben” című pályázat

 


2016. évben jelent meg Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítésének, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének megvalósítására kiírt „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívása. A felhívás több célterület megvalósítására kínál lehetőséget.

 

A pályázati kiírás célja a vidéki térségben élők életminőségének javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését, a társadalmi felzárkóztatást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával, fejlesztésével. Önkormányzatunk a 2. célterület keretében kívánja megvalósítani (Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója) az egykori általános iskola épületének felújítását.

 

A projekt tervezésénél szempont volt, hogy megőrizzük, visszaállítsuk az iskola eredeti állapotát, így a később rossz minőségben megépült, károsodott, süllyedt szárnyának elbontására kerül sor. Kizárólag így tudjuk visszaállítani az eredeti „Klebelsbergi iskola” típust.A projekt keretében meg kívánjuk valósítani a főépület homlokzatának,nyílászáróinakfelújítását, a tetőhéjazat javítását. Az épület jellegének megőrzése érdekében nem terveztünk energetikai fejlesztéseket, de az épület későbbi fenntartása, hasznosítása érdekében az elektromos rendszer felújítására sort kell keríteni.

 

A pályázatot 2016. évben nyújtottuk be, és 2017. augusztusában érkezett meg a támogatói döntés. A támogatási döntésben sajnos több szükséges munkafolyamat nem szerepelt, így az Önkormányzatnak saját forrásból kellett pótolni a kieső támogatást. A kiviteli tervek elkészítését követően lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, és aláírásra került a vállalkozói szerződés. A kivitelező 2018.09.12-én átvette a munkaterületet, és elkezdődött az épület felújítása. A tervezett fejlesztés megvalósítására, és a projekt zárására 2019. év első felében kerül sor. Így 2019. évben már a közművelődési, oktatási rendezvények helyszíne lehet a felújított épület.