A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

 

 A projekt fő megvalósítási helye: 5200 Törökszentmiklós Bartai út 1. szám alatt található, mely a Szolgáltató Központ telephelye. Itt található a szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetés, valamint a jelenleg 20 főre engedélyezett nappali ellátás.

Az Intézmény nyilvántartása alapján az étkeztetést naponta átlagosan 155 fő veszi igénybe.

Fontos megjegyezni, hogy jelen fejlesztés elmaradása esetén a telephely működhet tovább, mert a 2015. 06.11-12.-én zajlott hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok nélkül nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek (pihenőszoba, akadálymentesítés hiánya). A működési engedélye jelenleg 2020.10.31-ig szól.

A projekt átfogó célja:

Az idős, tartósan beteg, és fogyatékos személyek egészségügyi és mentális állapota javuljon településünkön, illetve térségünkben.

A projekt eredménye:

Az idős, tartósan beteg és fogyatékos személyek komplex problémáihoz jobban igazodó, hozzáférhető komplex segítő intézményi szolgáltató környezet alakul ki.

Műszaki jellemzők röviden:

Az alapellátási jogszabályi előírások követelményeinek figyelembevételével az épületet pihenőszobával és akadálymentes WC. helyiségekkel, valamint közlekedő és tároló helyiséggel bővítjük.

A meglévő épületet déli irányban bővítjük, az épület udvari része felé. A kialakítandó közlekedő helyiségből bejáratot biztosítunk a klubhelyiségbe, ami egyben biztosítja a pihenőszoba és AKM WC. megközelítését is. A konyhán a jelenleg meglévő ablakot ajtóra cseréljük, ezáltal a konyha megközelíthetősége is áttevődik a bővítmény rész felőli bejárathoz.

A meglévő épületben a klubhelyiség parketta burkolatának kivételével a padlóburkolatok és az elavult elvetemedett belső ajtók cseréje tervezett. Az épület átalakítás-bővítés utáni tisztítási festése tervezett.

Az energetikai korszerűsítés során a homlokzati falak, zárófödém utólagos hőszigetelése, valamint a korszerűtlen nem megfelelő hő átbocsájtási tényezőjű homlokzati nyílászárók cseréjére tervezett.

Az épület gázkonvektoros fűtési rendszerét teljes egészében cserére terveztük, korszerű központi fűtéses rendszer kialakítása tervezett.

 A műszakilag elavult és nem energia hatékony épületvillamossági lámpatestek és szerelvények cseréje Led-es energiatakarékos világítótestekre szintén tervezett. A szükséges mértékben a nem megfelelő állapotú épületvillamossági vezetékek cseréjét szintén beterveztük.

Az épületet AKM WC. helyiséggel, pihenőszobával és kiszolgáló helyiségekkel bővítjük. A projektarányos akadálymentesítés során kerül kialakításra az akadálymentes Wc. A hátsó déli homlokzaton kialakítandó bejárat többkarú 8%-os akadálymentes rámpával kerül kialakításra, 4 soros AKM korláttal.

Az akadálymentesítéssel érintett helyiségekben a padlóburkolatokon 30 cm szélességben taktilis és vizuális vezetősáv kialakítását biztosítjuk.

Az épület bejárata előtti közterületen akadálymentes parkoló kerül kialakításra.

Az infrastrukturális fejlesztésen túl eszközbeszerzéseket is meg kívánunk valósítani, a tételes eszközlistában részletezettek szerint. Minden beszerzésre kerülő eszközről elmondható, hogy a fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatások nyújtásához szükségesek.

Az információs technológiai eszközök beszerzésével szolgáltatási körünket kívánjuk bővíteni. A projektorra a foglalkozások alkalmával számtalan esetben szükség lett volna, a beszerzést követően már nem kell kölcsönöznünk egyéb intézményektől.

A járművet a nappali ellátás és az étkeztetési feladatok ellátásakor kívánjuk igénybe venni. Az elért célcsoport az ellátottak köre.

 

A pályázat eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak, tehát a pályázat célja megfelelő, így illeszkedik a pályázati felhíváshoz.

 

A projekt teljes költsége 40.588.353 Ft.

A megvalósítás tervezett ideje: 2020.06.01-2021.11.30.

Kedvezményezett: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Projekt címe: Törökszentmiklós, Bartai út 1/a alatti idősek klubja fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00036