A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01256


TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges adminisztrációs, és technikai fejlesztések finanszírozásához 2017.30.30-án támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra. A rendszer bevezetése kötelező a helyi adó esetében 2017. októbertől, míg az egyéb rendszereknél 2018.01.01. határnappal.

Áttekintve a jelenlegi helyzetet, és a rendelkezésre álló technikai hátteret, meg kellett állapítani, hogy a szükséges technikai fejlesztés jelentősen meghaladja a pályázatban erre fordítható keretet, így csak a csatlapozáshoz szükséges alap eszközök beszerzésére lesz mód a projektben. A további eszközök beszerzéséről, biztosításáról a 2017. évben sajátforrás biztosításával kell gondoskodnia az Önkormányzatnak. Az egyéb átálláshoz kapcsolódó kiadásokra várhatóan elegendő forrást biztosít a pályázat, jelenlegi ismereteink szerint, azonban az egyedi rendszerekből történő migrálásnál lehetnek extraköltségek, melyekre tekintettel szeretnénk a megfelelő szolgáltatót kiválasztani.

 

ASP központhoz csatlakozás támogatott projekt

 

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Kormányrendelet megteremtette az ASP rendszer jogi, és szervezeti kereteit, mely szerint egyes önkormányzat által végzett feladatokat ezen rendszer alkalmazásával lehet, és kell ellátni. A vonatkozó rendelkezések az ASP rendszerre történő átállást ütemezett végrehajtását írják elő, melynek utolsó, harmadik szakaszában kell Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnak is áttérni erre a rendszerre. Ezen feladatok elősegítésére került meghirdetésre a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című támogatási felhívás.

 

A felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

A felhívás keretében az ASP Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség a felhívásban foglalt feltételek szerint.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

 • iratkezelő rendszer,
 • önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás) (Erre nem terjed ki a pályázat)
 • az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
 • gazdálkodási rendszer,
 • ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
 • önkormányzati adó rendszer,
 • ipar- és kereskedelmi rendszer,
 • hagyatéki leltár rendszer.

 

A felhívás keretében a települési önkormányzatok, valamint közös önkormányzati hivatalok székhely önkormányzatai (GFO 321) a települések állandó lakosságszámától függően kaphattak támogatást. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint 10000 fő fölötti település 9 000 000 Ft támogatásban részesült.

 

Támogatott projekt keretében megvalósítható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1.  Szakmai tevékenységek

1.1  Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt: ( Munkaállomás (PC és szoftver) (opcionálisan beszerzendő), Laptop (eszköz és szoftver) (opcionálisan beszerzendő), Monitor (opcionálisan beszerzendő), Kártyaolvasó (kötelezően beszerzendő), Nyomtató (opcionálisan beszerzendő), NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack szekrény, szünetmentes tápegység, switch) (opcionálisan beszerzendő) )

A támogatott projekt keretében beszerzésre kerül 3 db asztali munkaállomás monitorral, és 60 db kártyaolvasó.

1.2  Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe – a szükséges módosítások a helyi szabályzatokon, pl. ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen.. Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, esetleg kialakítása.

A kötelezően módosítandó szabályzatok az IT biztonsági szabályzat, Iratkezelési szabályzat, melyen túl a pályázatban jelzésre került, hogy az új feladatstruktúrához is igazodva, és az új könyvviteli, és iktatási rendszer miatt szükséges legalább az Ügymenet folytonossági, a Beruházási és beszerzési, valamint a Pénzkezelési szabályzatok módosítása, megalkotása.

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

 • adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgálni az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek.
 • rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.
 • adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az adataikat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.

1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás

 • Az ASP központ által szervezett az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés költségei).

1.6 Tesztelés, élesítés

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatásokat.

2. Projektmenedzsment

3. Horizontális követelmények teljesítése

4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

 

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege

 • 9 000 000 Ft