Hirdetmény

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-án (csütörtök) 15 órai kezdettel Közmeghallgatással egybekötött rendes, nyilvános ülést tart a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Dísztermében, melyre tisztelettel várnak minden érdeklődőt.Tájékoztatom a város lakosságát, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-án (csütörtök) 15 órai kezdettel Közmeghallgatással egybekötött rendes, nyilvános ülést tart a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Dísztermében, melyre tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

A képviselő - testületi ülésen összesen 12 nyilvános napirendi pont szerepel:

 1. KÖZMEGHALLGATÁS: A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a város és a közösség életével kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat közvetlenül intézhetik a képviselő testület tagjaihoz. Az érdemi válaszok megtételének elősegítése érdekében köszönettel fogadjuk előzetesen is e kérdéseket a hivatal@torokszentmiklos.hu címre.

 2. A Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi szakmai beszámolója

 3. Törökszentmiklós Óvodai Intézmény 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

 4. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosítása

 5. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2023. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

 6. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozás

 7. Törökszentmiklós Város Önkormányzata Vízkorlátozási Tervének jóváhagyása

 8. A Törökszentmiklós 3672/3 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítése

 9. A Katolikus Népkör által Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 212. sz. alatti épületet érintő pályázat benyújtásához hozzájárulás és tulajdonosi hozzájárulás megadása

 10. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Alapító Okirat módosítása

 11. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 12. Előterjesztés Dr. Simon Éva házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének megszüntetésére

 Az előterjesztések az interneten a  http://www.torokszentmiklos.hu/hirek/testuleti_ulesek2

címen érhetők el.

Az ülés nyilvános, minden érdeklődőt tisztelettel árunk.

 Törökszentmiklós, 2023. szeptember 21.                                        

                                                                                                               Markót Imre

                                                                                                               polgármester