TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Testületi ülések

  • Meghívó
  • 1. napirend

   Szakmai beszámoló az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által 2023. évben gyermekjóléti alapellátás területén végzett tevékenységről

  • 2. napirend

   A bölcsődék nyári, téli zárva tartása

  • 3. napirend

   A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 16/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 4. napirend

   Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában működő Törökszentmiklósi Óvodai Intézménybe történő jelentkezés módjáról, valamint a 2024/2025. nevelési évre szóló óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról

  • 5. napirend

   Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2024-2025. évi díjairól  

  • 6. napirend

   A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 11/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelet módosítása

  • 7. napirend

   A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 23/2017. (X.17) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

  • 8. napirend

   A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. sz. módosításáról

  • 9. napirend

   Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása

  • 10. napirend

   Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  • 11. napirend

   A Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2023. évi pályázati támogatásának elszámolásáról, valamint a Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2024. évi program-, és önerő támogatásról szóló pályázat kiírásáról

  • 12. napirend

   2023. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati elszámolásáról és a 2024. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati kiírásáról

  • 13. napirend

   A Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2023. évi támogatás elszámolásáról és a 2024. évi támogatására szóló pályázati kiírásról

  • 14. napirend

   2023. évi nyári sporttábori támogatások pályázati elszámolásáról és a 2024. évi nyári sporttábori támogatások kiírásáról

  • 15. napirend

   Az „Ezerjó” Művészeti Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2023. évi beszámolójáról és a közművelődési megállapodás felülvizsgálatáról  

  • 16. napirend

   az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2023. évi elszámolásáról és 2024. évi közművelődési megállapodás megkötéséről

  • 17. napirend

   Beszámoló a köztemető fenntartására nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról

  • 18. napirend

   1061 helyrajzi számú ingatlan udvarán található felépítmény bérbe adása az ÉLKER 2000 Kft. részére

  • 19. napirend

   Az Ipari Parkban található törökszentmiklósi 9103/20 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

  • 20. napirend

   Előterjesztés Törökszentmiklós-Surjány településrészen postai szolgáltatás nyújtásáról

  • 21. napirend

   Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  • 22. napirend Sürgősségi

   Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ adománykezeléséről és ehhez helyiség biztosításáról  

  • Meghívó
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  • Videó
  • Jegyzőkönyv
  • Meghívó
  • 1. napirend

   Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2024-2025. évi díjairól  

  • 2. napirend

   A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 3. napirend

   A közterület használatáról szóló 22/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítása

  • 4. napirend

   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

  • 5. napirend

   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 6. napirend

   A helyi címer és zászló alapításáról, ezek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a tárgyban új önkormányzati rendelet megalkotása

  • 7. napirend

   Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. szolgáltatási szerződésének módosításáról

  • 8. napirend

   A polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

  • 9. napirend

   Törökszentmiklós közigazgatási területén a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről szóló 149/2020. (VII. 30.) számú határozatának módosítása

  • 10. napirend

   Dr. Bámer Julianna felnőtt háziorvos feladat-ellátási szerződésének megszüntetése

  • 11. napirend

   M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Kisújszállás közötti szakasz megvalósítása – meglévő 22 KV-os légvezeték kiváltásához kapcsolódó vezetékjog alapítása és bejegyzése

  • 12. napirend

   Előterjesztés tulajdonjog megállapítása iránti per megindításáról

  • 13. napirend

   5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 118-120. szám alatti üzlethelyiség bérbe adása 

  • 14. napirend

   5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti 1. emeleten található 31 m2 nagyságú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása

  • 15. napirend

   5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 2/a. szám alatt található épületegyüttesből 95 m2 nagyságú helyiségektérítésmentes használatba adása a Városi Polgárőrség részére

  • 16. napirend

   A Törökszentmiklósi Református Egyházközség által bejelentett tulajdonjogi igényről      

  • 17. napirend

   A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadása

  • 18. napirend

   Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása