TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Testületi ülések

 • 1. napirend
 • A Bölcsőde téli zárva tartása

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

 • 3. napirend
 • 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítása

 • 4. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós Bethlen G. u. 2/D (cipészműhely) szám alatti üzlethelység bérlőkijelöléséről

 • 5. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi helyzetéről 2019. december - 2020. november közötti időszakra vonatkozóan

 • 6. napirend
 • 2. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívás

 • 7. napirend
 • BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2021. évi - "A" és "B" pályázati fordulójának elbírálásáról

 • 8. napirend
 • a Rádió Horizont Kft. tőkeemeléseivel kapcsolatos döntésekről 

 • 9. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) Önk. sz. rendelet 4. sz. módosítása

 • 11. napirend
 • Helyi adókról szóló rendelet megalkotása

 • 12. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Mezei Őrszolgálat létrehozásáról, működéséről és a mezőőri járulékról szóló 24/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat alapító okiratának módosításáról, a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 • 14. napirend
 • A törökszentmiklósi 3. számú házi gyermekorvosi körzet munkaköri pályázati kiírásáról

 • 15. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek  - M4 gyorsforgalmi út nyomvonalát érintő – módosítása  kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezet vélemények elfogadásáról és lezárásáról

 • 16. napirend
 • 7687 helyrajzi számú beépítetlen terület bérbeadása

 • 17. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 11. szám 5. ajtó alatti lakás bérlőkijelöléséről

 • 18. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

 • 19. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2021. évi ellátására vonatkozó javaslat

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • 1. napirend
 • Az Alföldi AszC Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátásával kapcsolatos vagyonkezelési és használati szerződésről

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gördülő fejlesztési terve, a viziközmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 3. napirend
 • Az építményadóról szóló 18/2015. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása

 • 4. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Szivárvány u. 2. 1. ajtó alatt található lakás bérlőkijelöléséről

 • 5. napirend
 • A 151/2020. (VII.30.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

 • 6. napirend
 • Az Ipari Parkban található 5200 Törökszentmiklós, 9103/28 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről                                                                                                                  

 • 7. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós,Ipar u. 2. szám alatt található Inkubátorház 2. műhely bérlőkijelöléséről

 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • 1. napirend
 • BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi – „A” – „B” - pályázati fordulójának elbírálásáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • 1. napirend
 • Alpolgármester megválasztása

 • 2. napirend
 • Alpolgármester eskütétele (szóbeli előterjesztés)

 • 3. napirend
 • A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságának megválasztásáról

 • 5. napirend
 • a Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai megválasztásáról,  eskütételéről

 • 6. napirend
 • A bölcsőde téli zárva tartásáról

 • 7. napirend
 • a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019-2020. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint az Önkormányzattal kötendő síkosság mentesítési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

 • 8. napirend
 • 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

 • 9. napirend
 • 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 • 10. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

 • 11. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 4. sz. módosításáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

 • 13. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi helyzetéről 2018. december – 2019. november közötti időszakra vonatkozóan

 • 14. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • 15. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Szivárvány u. 2. szám alatti 115,9 m2 alapterületű közösségi helyiség térítésmentes biztosítása a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére

 • 16. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Puskás F. u. 3. szám alatti ingatlan területének használatba adása Tímár István részére

 • 17. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 11. szám alatti helyiség bérbeadása Elek Mihály e.v. részére bérlő kijelöléssel

 • 18. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. utca 26. szám   alatt található 5-6.számú 46 m2 nagyságú üzlethelyiség bérlő váltása, közvetlen bérlő kijelöléssel

 • 19. napirend
 • Fejlesztési célú hitel keretszerződés módosítása

 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft 2018. évi  mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

 • 2. napirend
 • Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

 • 3. napirend
 • A többször módosított, 108/2005. (VI.23.) számú határozattal jóváhagyott Törökszentmiklós Város  településszerkezeti tervének (2019/1 sz.) módosításáról 

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2005. (VI.24.) sz. Önkormányzati rendelet (2019/1 sz.) módosításáról