TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Megvalósult önkormányzati projektek

A Helyi Foglalkoztatási együttműködések erősítése a Törökszentmiklósi Járásban

A Helyi Foglalkoztatási együttműködések erősítése a Törökszentmiklósi Járásban c. projekt közvetlen átfogó célja a helyi foglalkoztatási együttműködések - paktumok - képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása a Törökszentmiklósi járás teljes területén. A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, tagja még a JNSZ Megyei Kormányhivatal. A helyi paktum a megyei paktummal összehangoltan kerül megvalósításra.  A helyi paktum a Törökszentmiklósi Járást alkotó 7 települést foglalja magába. Jelen projekt keretében a munkaerő-piaci programba bevontak száma: 201 fő.

ELOLVASOM

TÖRÖKSZENTMIKLÓS CSAPADÉKCSATORNA-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

ELOLVASOM

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges adminisztrációs, és technikai fejlesztések finanszírozásához 2017.30.30-án támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra. A rendszer bevezetése kötelező a helyi adó esetében 2017. októbertől, míg az egyéb rendszereknél 2018.01.01. határnappal.

ELOLVASOM

„Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0028 azonosító számú „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán” című pályázat keretén belül 199 675 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Közlekedési Operatív Program „Térségi elérhetőség javítása” c. pályázati kiíráson az Új Széchényi Terv keretében. Az új kerékpárút fejlesztése a 46-os számú főút mentén az Ipari Parkig épült meg. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnak célja a biztonságos közlekedés megteremtése a gyalogos, kerékpáros és gépjárművel való közlekedés tekintetében is. A város kerékpárút hálózata folyamatosan bővül, lehetőséget biztosítva a törökszentmiklósi polgárok számára a környezetkímélő közlekedési mód alkalmazását. A kerékpárút építésére 2014. tavaszán nyújtott be pályázatot az Önkormányzat, amely a Támogatási Szerződés aláírását követően 2014. októberben indulhatott el. A kerékpárút a 46. sz. főút mellett a 0+251,12 km szelvényéig (Dózsa György úti csomópont) egyirányú kerékpárútként a jobb oldalon, majd közös gyalog-kerékpárútként a főút bal oldalán került megépítésre a CLAAS Hungária Kft. telephelyének déli végében lévő burkolt útig (Kombájn út). A kerékpárforgalmi létesítmény a 46. sz. főút MÁV Bp. Záhony vasútvonal feletti feljárójának déli végén csatlakozik a meglévő kerékpársávhoz, amely része a város kerékpárút hálózatának. A fejlesztés eredményeként 1114 fm kerékpárút létesült, amely biztonságosabbá teszi az Ipari Parkban dolgozók közlekedését. „

ELOLVASOM

FOTOVOLTATIKUS RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

TörökszentmiklósVárosi Önkormányzat43,26 millió Ft vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el a KEOP-4.10.0/N/14 kódjelű, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati kiíráson. A projekt eredményeként napelemes rendszer került elhelyezésre a Városházán, illetve a Művelődési házon.A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

ELOLVASOM

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

A Magyary Programhoz illeszkedve, Törökszentmiklós Városi Önkormányzat széles körű szervezetfejlesztési tevékenységet valósított meg az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0051 azonosítószámú és „Törökszentmiklós Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" című pályázat keretén belül 39 973 250 Ft-ból, annak érdekében, hogy minél gördülékenyebben tudjon megfelelni a megváltozott törvényi elvárásoknak, és minél hatékonyabban tudja ellátni feladatait.

ELOLVASOM

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÉSZAKI SZEGREGÁTUMÁNAK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

Az ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0007 számú, „Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése” című projekt megvalósítása 2014. februárban indult a kiviteli tervezéssel. A kiviteli tervek 2014. június 30-ig készültek el. Ezek birtokában indultak el a fejlesztések megvalósítására a közbeszerzési eljárások, így az építési tevékenységek 2015. januárban kezdődhetnek el.  

ELOLVASOM

Törökszentmiklós - Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda, Tulipánkert óvoda energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv és a KEOP Környezet és Energia Operatív Program költségvetési előirányzatból 129 443 613 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően Törökszentmiklóson öt óvoda (Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda, Tulipánkert óvoda) energetikai felújítására kerül sor.

ELOLVASOM

Óvodafejlesztés Törökszentmiklóson

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0086

ELOLVASOM

A törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet fejlesztése

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0022 azonosító számon, „A törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet fejlesztése" címmel.

ELOLVASOM

Antiszegregáció hatékonyabban – Társadalmi szükségletek, törekvések, megvalósítások”

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv és a Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretén belül az európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 134 976 694 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően Törökszentmiklóson olyan közösségi beavatkozás indulhat el, melynek alapvető célja a helyi szegregátumokban élő családok életminőségének javítása.

ELOLVASOM

Törökszentmiklósi Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv és az Észak – Alföldi Regionális Operatív Programjának keretén belül az európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 189 104 721 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően Törökszentmiklóson a Kossuth Lajos út teljes szakaszán a Szolnoki úttól a Jókai útig új kerékpárút, illetve bizonyos szakaszokon kerékpár-gyalog út épül, valamint a Jókai úttól a Vásárhelyi Pál útig vezető, meglévő kerékpárút felújításra kerül. A projekt átlagosan 90%-os támogatási intenzitású, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel konzorciumban valósul meg. A pályázat nem kizárólag a kerékpárút megépítésére teremt lehetőséget, hanem a létesülés mentén több közintézménynél újabb kerékpár tárolók elhelyezésére, valamint egy a város teljes lakosságára kiterjedő szemléletformáló program lebonyolítását is, melynek lényege a kerékpározás népszerűsítése, valamint a biztonságosabb kerékpáros közlekedés elsajátítása. A projekt megvalósulása nem csak a város infrastrukturális helyzetét javítja, hanem a nagyban hozzájárul a közlekedésbiztonsághoz. A projekt eredményeként várhatóan jelentősen csökkennek a kerékpáros balesetek Törökszentmiklóson. A projekt során megközelítőleg 3,7 km kerékpárút, közös kerékpáros gyalogút épül.  

ELOLVASOM

Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának keretén belül az európai Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 62.305.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően megkezdődhetett a város szennyvízhálózatának bővítését és a szennyvíztisztító telep korszerűsítését előkészítő projekt – melynek tervezett elszámolható összköltsége 73.300.000 Ft. A projekt megvalósításához Törökszentmiklós városa az összköltség 15%-nak megfelelő önerőt biztosít

ELOLVASOM

Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt

A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának keretén belül az európai Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 835 801 945 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt célja a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (tagok: Törökszentmiklós (és külterületi lakott részei: Óballa, Surjány és Szakállas), Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszatenyő) projektcsoportjához tartozó települések vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2008. december 18-án alakult meg, melyben résztvevő tagtelepülések mindegyike rendelkezik a komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben. A projekt keretében megvalósuló műszaki megoldás legtöbb esetben a saját vízbázisra alapozott úgynevezett önálló megoldás, melyben a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz, nyersvíz előírás szerinti állapotba hozatala valósul meg.  

ELOLVASOM

Esélyegyenlőségi Pályázat

Törökszentmiklós Város Önkormányzata a TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0069 „Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének végrehajtása nevelési-oktatási intézményeiben" című pályázaton 96.733.320 Ft támogatást nyert. A projektben öt intézmény vett részt: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Hunyadi Mátyás Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény A projekt célja a diszkrimináció- és szegregáció mentesség elősegítése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének erősítése a nevelési – oktatási folyamatokban. E cél megvalósítását az intézmények széleskörű szakmai tevékenységgel segítik pl: nyitott programok, szülői képzések, klubok, pályaorientációs programok, mentorálási rendszer, pszichológiai, gyógypedagógiai kompetenciák erősítése, bemutatók. Új együttműködési formák jöttek létre, melyek az integrációs törekvések hatékonyságát erősíthetik: óvoda-iskola, általános iskola- középiskola közötti átmenetet segítő, illetve az óvodák és a szociális-és egészségügyi intézmények összefogását célzó szakmai munkacsoportok működnek. A projekt keretében szervezett képzéseken a pedagógusok az integrációt segítő új módszerekkel, oktatásszervezési eljárásokkal ismerkedhettek meg. A pedagógiai fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek az eszközbeszerzéssel jelentősen javulnak az intézményekben.

ELOLVASOM

Biztos Kezdet

A gyerekház létrehozásának célja, hogy a hátrányos élethelyzetből induló 0-6 éves, de főként 18-36 hónapos gyerekek számára a lehető legkorábban nyújtson segítséget, illetve lehetőséget arra, hogy veleszületett jó képességei zökkenő mentesen fejlődjenek, fejlessze készségeiket, és előkészítse az óvodára, majd később az időben történő iskolakezdés lehetőségére. Ehhez képzett gyerekfejlődést jól ismerő szakemberekre, valamint a gyerekeknek esetlegesen speciális szolgáltatást nyújtó más szakemberekre van szükség.

ELOLVASOM

Városközpont rehabilitációs projekt

"Törökszentmiklós a méltán büszke kistérségi központ" A város kistérségi szerepének erősítése és városi funkcióinak fejlesztése érdekében az Önkormányzat városközpont rehabilitációs projekt tervezését határozta el. A fejlesztés megalapozó tervek és koncepciók széles társadalmi vitát követően a Képviselő-testület fogadta el. A pályázati feltételeknek megfelelően az elmúlt években elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek, illetve a szükséges tanulmányok, valamint kiválasztásra kerültek a projekt kivitelezői. A pályázat keretében új komplex közművelődési intézményt (Könyvtár, Művelődési ház) kívánunk létrehozni, meg kívánjuk valósítani a régi Városháza, valamint a Kossuth tér egy részének (közösségi tér kialakítás mellett) rekonstrukcióját. A megvalósítandó pályázatnak részét képezi továbbá az Almásy út 10. szám alatti található vegyes iparcikk üzlet és szolgáltató, irodaház ingatlan homlokzati felújítása is. Ezen túl a helyi fiatalok megtartása érdekében a városhoz való kötődés erősítése céljából egy helyi tananyagot szeretnénk összeállítani, illetve a projekt megvalósításának nyilvánosságát erősítendő, illetve később az Önkormányzati döntések társadalmi elfogadottságának növelése érdekében egy ún. állampolgári tanácsot hívunk életre. Ez fóruma lehet a fejlesztési elképzelések, hosszú távú döntések megalapozását segítő társadalmi vitának. A beruházás fontosságát a jelentős összköltsége mellett az adja, hogy hosszútávon fogja meghatározni városunk megjelenését, kulturális életének egy fontos szeletét, és meg fogja alapozni a későbbi fejlesztések irányvonalát is. Mindezekhez járul még hozzá a városmarketing stratégia megfogalmazása is a projekt keretében.

ELOLVASOM

Polgármesteri Hivatal

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - "Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának utólagos komplex akadálymentesítése" Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" című pályázati kiírásra. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 21 315 222 Ft, ezáltal lehetőség nyílt a városháza komplex akadálymentesítésére. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

ELOLVASOM

Szociális Szolgáltató Központ

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - "Törökszentmiklós város szociális otthonának utólagos komplex akadálymentesítése" Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" című pályázati kiírásra. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 9 989 917 Ft, ezáltal lehetiség nyílt a több települést is ellátó törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ komplex akadálymentesítésére. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

ELOLVASOM

Petőfi úti tagóvoda

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - "Törökszentmiklós Petőfi úti tagóvodájának utólagos komplex akadálymentesítése" Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" című pályázati kiírásra. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 9 981 458 Ft, ezáltal lehetiség nyílt a Petőfi utcai tagóvodában minden fogyatékkal éli csoport számára a közszolgáltatásokhoz való egyenli esélyű hozzáférés. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

ELOLVASOM