TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Megvalósult önkormányzati projektek

Antiszegregáció hatékonyabban – Társadalmi szükségletek, törekvések, megvalósítások”

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv és a Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretén belül az európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 134 976 694 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően Törökszentmiklóson olyan közösségi beavatkozás indulhat el, melynek alapvető célja a helyi szegregátumokban élő családok életminőségének javítása.

ELOLVASOM

Törökszentmiklósi Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv és az Észak – Alföldi Regionális Operatív Programjának keretén belül az európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 189 104 721 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően Törökszentmiklóson a Kossuth Lajos út teljes szakaszán a Szolnoki úttól a Jókai útig új kerékpárút, illetve bizonyos szakaszokon kerékpár-gyalog út épül, valamint a Jókai úttól a Vásárhelyi Pál útig vezető, meglévő kerékpárút felújításra kerül. A projekt átlagosan 90%-os támogatási intenzitású, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel konzorciumban valósul meg. A pályázat nem kizárólag a kerékpárút megépítésére teremt lehetőséget, hanem a létesülés mentén több közintézménynél újabb kerékpár tárolók elhelyezésére, valamint egy a város teljes lakosságára kiterjedő szemléletformáló program lebonyolítását is, melynek lényege a kerékpározás népszerűsítése, valamint a biztonságosabb kerékpáros közlekedés elsajátítása. A projekt megvalósulása nem csak a város infrastrukturális helyzetét javítja, hanem a nagyban hozzájárul a közlekedésbiztonsághoz. A projekt eredményeként várhatóan jelentősen csökkennek a kerékpáros balesetek Törökszentmiklóson. A projekt során megközelítőleg 3,7 km kerékpárút, közös kerékpáros gyalogút épül.  

ELOLVASOM

Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának keretén belül az európai Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 62.305.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően megkezdődhetett a város szennyvízhálózatának bővítését és a szennyvíztisztító telep korszerűsítését előkészítő projekt – melynek tervezett elszámolható összköltsége 73.300.000 Ft. A projekt megvalósításához Törökszentmiklós városa az összköltség 15%-nak megfelelő önerőt biztosít

ELOLVASOM

Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt

A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának keretén belül az európai Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 835 801 945 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt célja a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (tagok: Törökszentmiklós (és külterületi lakott részei: Óballa, Surjány és Szakállas), Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszatenyő) projektcsoportjához tartozó települések vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2008. december 18-án alakult meg, melyben résztvevő tagtelepülések mindegyike rendelkezik a komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben. A projekt keretében megvalósuló műszaki megoldás legtöbb esetben a saját vízbázisra alapozott úgynevezett önálló megoldás, melyben a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz, nyersvíz előírás szerinti állapotba hozatala valósul meg.  

ELOLVASOM

Esélyegyenlőségi Pályázat

Törökszentmiklós Város Önkormányzata a TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0069 „Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének végrehajtása nevelési-oktatási intézményeiben" című pályázaton 96.733.320 Ft támogatást nyert. A projektben öt intézmény vett részt: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Hunyadi Mátyás Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény A projekt célja a diszkrimináció- és szegregáció mentesség elősegítése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének erősítése a nevelési – oktatási folyamatokban. E cél megvalósítását az intézmények széleskörű szakmai tevékenységgel segítik pl: nyitott programok, szülői képzések, klubok, pályaorientációs programok, mentorálási rendszer, pszichológiai, gyógypedagógiai kompetenciák erősítése, bemutatók. Új együttműködési formák jöttek létre, melyek az integrációs törekvések hatékonyságát erősíthetik: óvoda-iskola, általános iskola- középiskola közötti átmenetet segítő, illetve az óvodák és a szociális-és egészségügyi intézmények összefogását célzó szakmai munkacsoportok működnek. A projekt keretében szervezett képzéseken a pedagógusok az integrációt segítő új módszerekkel, oktatásszervezési eljárásokkal ismerkedhettek meg. A pedagógiai fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek az eszközbeszerzéssel jelentősen javulnak az intézményekben.

ELOLVASOM

Biztos Kezdet

A gyerekház létrehozásának célja, hogy a hátrányos élethelyzetből induló 0-6 éves, de főként 18-36 hónapos gyerekek számára a lehető legkorábban nyújtson segítséget, illetve lehetőséget arra, hogy veleszületett jó képességei zökkenő mentesen fejlődjenek, fejlessze készségeiket, és előkészítse az óvodára, majd később az időben történő iskolakezdés lehetőségére. Ehhez képzett gyerekfejlődést jól ismerő szakemberekre, valamint a gyerekeknek esetlegesen speciális szolgáltatást nyújtó más szakemberekre van szükség.

ELOLVASOM

Városközpont rehabilitációs projekt

"Törökszentmiklós a méltán büszke kistérségi központ" A város kistérségi szerepének erősítése és városi funkcióinak fejlesztése érdekében az Önkormányzat városközpont rehabilitációs projekt tervezését határozta el. A fejlesztés megalapozó tervek és koncepciók széles társadalmi vitát követően a Képviselő-testület fogadta el. A pályázati feltételeknek megfelelően az elmúlt években elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek, illetve a szükséges tanulmányok, valamint kiválasztásra kerültek a projekt kivitelezői. A pályázat keretében új komplex közművelődési intézményt (Könyvtár, Művelődési ház) kívánunk létrehozni, meg kívánjuk valósítani a régi Városháza, valamint a Kossuth tér egy részének (közösségi tér kialakítás mellett) rekonstrukcióját. A megvalósítandó pályázatnak részét képezi továbbá az Almásy út 10. szám alatti található vegyes iparcikk üzlet és szolgáltató, irodaház ingatlan homlokzati felújítása is. Ezen túl a helyi fiatalok megtartása érdekében a városhoz való kötődés erősítése céljából egy helyi tananyagot szeretnénk összeállítani, illetve a projekt megvalósításának nyilvánosságát erősítendő, illetve később az Önkormányzati döntések társadalmi elfogadottságának növelése érdekében egy ún. állampolgári tanácsot hívunk életre. Ez fóruma lehet a fejlesztési elképzelések, hosszú távú döntések megalapozását segítő társadalmi vitának. A beruházás fontosságát a jelentős összköltsége mellett az adja, hogy hosszútávon fogja meghatározni városunk megjelenését, kulturális életének egy fontos szeletét, és meg fogja alapozni a későbbi fejlesztések irányvonalát is. Mindezekhez járul még hozzá a városmarketing stratégia megfogalmazása is a projekt keretében.

ELOLVASOM

Polgármesteri Hivatal

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - "Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának utólagos komplex akadálymentesítése" Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" című pályázati kiírásra. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 21 315 222 Ft, ezáltal lehetőség nyílt a városháza komplex akadálymentesítésére. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

ELOLVASOM

Szociális Szolgáltató Központ

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - "Törökszentmiklós város szociális otthonának utólagos komplex akadálymentesítése" Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" című pályázati kiírásra. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 9 989 917 Ft, ezáltal lehetiség nyílt a több települést is ellátó törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ komplex akadálymentesítésére. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

ELOLVASOM

Petőfi úti tagóvoda

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - "Törökszentmiklós Petőfi úti tagóvodájának utólagos komplex akadálymentesítése" Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" című pályázati kiírásra. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 9 981 458 Ft, ezáltal lehetiség nyílt a Petőfi utcai tagóvodában minden fogyatékkal éli csoport számára a közszolgáltatásokhoz való egyenli esélyű hozzáférés. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

ELOLVASOM

Belterületi gyüjtőutak

A "Belterületi gyüjtőutak felújítása a közlekedési csomópontok biztonságossá tétele Törökszentmiklóson" Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 235 962 184 Ft.A beruházás céljai:- településrészek közötti közúti közlekedési kapcsolatok, jelentős gazdasági súllyal rendelkező területek megközelíthetőségének javítása- közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérésének javítása a települések közötti hiányzó közúti szakaszok kiépítésével A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg  

ELOLVASOM

Innovatív intézményekben kompetencia alapú oktatás valamint egyenlő hozzáférés megvalósítása

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulásra vonatkozó Operatív Program Támogatási rendszeréhez az "Innovatív intézményekben kompetencia alapú oktatás valamint egyenlő hozzáférés megvalósítása" című pályázati kiírásra. A benyújtott pályázat eredményes volt, Törökszentmiklós Város Önkormányzata 153.905.740 Ft támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ELOLVASOM

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

A pályázat címe: "A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából" Pályázati azonosító jel: ÉAOP- 4.1.1./2F-2f-2009-0037Az ÉAOP-2007-4.1.1/2F "Oktatási - nevelési intézmények fejlesztésének támogatása" pályázati konstrukcióban megítélt támogatási összeg: 319.700.195.- Ft A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.  

ELOLVASOM

Székács Elemér Szakközépiskola

A pályázat címe: "A törökszentmiklósi Székács Elemér Mg-i Szakközépiskola épületének rekonstrukciója és komplex akadálymentesítése" Pályázati azonosító jel: ÉAOP- 4.1.1./2F-2f-2009-0036Az ÉAOP-2007-4.1.1/2F "Oktatási - nevelési intézmények fejlesztésének támogatása" pályázati konstrukcióban megítélt támogatási összeg: 499.640.400.- Ft A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.  

ELOLVASOM

Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

A pályázat címe: "Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése" Pályázati azonosító jel: ÁROP-1.A.2/A-2008-0089Az ÁROP-1.A.2/A "A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése" pályázati konstrukcióban megítélt támogatási összeg: 19.321.104.- Ft A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.  

ELOLVASOM

Befektetésösztönző komplex beruházás Törökszentmiklós ipari területén

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program Támogatás rendszeréhez "Befektetés ösztönző komplex beruházás Törökszentmiklós ipari területén" című pályázati kiírásra. A benyújtott pályázat eredményes volt, Törökszentmiklós Város Önkormányzata 499.499.999 Ft támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ELOLVASOM

Termálvíz komplex hasznosítása Törökszentmiklóson

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Támogatás rendszeréhez a "Termálvíz komplex hasznosítása Törökszentmiklóson" című pályázati kiírásra. A benyújtott pályázat eredményes volt, Törökszentmiklós Város Önkormányzata 245.773.500 Ft támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ELOLVASOM