TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Megvalósult önkormányzati projektek

EGÉSZSÉGES ÉS SPORTOS TÖRÖKSZENTMIKLÓS – TÖRÖKSZENTMIKLÓS 300

ELOLVASOM

Belvíz elvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00015

ELOLVASOM

Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00009

ELOLVASOM

Önkormányzati intézmények energetikai felújítása Törökszentmiklóson - iskolakonyha korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-JN1-2019-00014

ELOLVASOM

Törökszentmiklós, Bartai út 1/A alatti idősek klubja fejlesztése

TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00036

ELOLVASOM

Közösségi funkciójú terek kialakítása a Kossuth Lajos utca 95. épületben

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00342

ELOLVASOM

BARTHA 0195/2 HRSZ. ALATT NÉPHÁZ KIALAKÍTÁSA VOLT KÉTTANTERMES ÉS TANÍTÓ LAKÁS ISKOLA ÉPÜLETBEN

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1778668731

ELOLVASOM

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1826305476

ELOLVASOM

ALAPELLÁTÁS ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGY RENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE - NÉPEGÉSZSÉGÜGY HELYI KAPACITÁS FEJLESZTÉSE

EFOP-1.8.19-17-2017-00020

ELOLVASOM

Közép- és Kelet-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1.

(KKMO1) KEHOP-2.2.2-15-2015-00013

ELOLVASOM

„TÖRÖKSZENTMIKLÓS 300” ÁTDOLGOZOTT HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TOP-7.1.1-16-2016-00080

ELOLVASOM

A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ HELYI SZINTŰ KOMPLEX PROGRAMOK

TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00005

ELOLVASOM

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00086

ELOLVASOM

Közép- és Kelet-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (KKMO1)

KEHOP-2.2.2-15-2015-00013

ELOLVASOM

"TÖRÖKSZENTMIKLÓS ZÖLD VÁROS"

ELOLVASOM

Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

A déli iparterület Törökszentmiklós meghatározó gazdasági centruma, a prosperáló ipari park, illetve az iparterületek hasznosítása, a foglalkoztatottságban betöltött szerepük okán továbbfejlesztése indokolt. Törökszentmiklós város területén jelenleg kevés az olyan, nagy kiterjedésű, megfelelő infrastruktúrával rendelkező terület, amely ipari-gazdasági besorolású. A gazdasági szereplők részéről (jelenleg már a városban tevékenykedő vállalkozások által jelzett bővítési szándékok, valamint az újonnan a városba betelepülni szándékozó szereplők jelzései alapján) pedig értékelhető igények mutatkoznak az ipari terület fejlesztésére, bővítésére.

ELOLVASOM

A Helyi Foglalkoztatási együttműködések erősítése a Törökszentmiklósi Járásban

A Helyi Foglalkoztatási együttműködések erősítése a Törökszentmiklósi Járásban c. projekt közvetlen átfogó célja a helyi foglalkoztatási együttműködések - paktumok - képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása a Törökszentmiklósi járás teljes területén. A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, tagja még a JNSZ Megyei Kormányhivatal. A helyi paktum a megyei paktummal összehangoltan kerül megvalósításra.  A helyi paktum a Törökszentmiklósi Járást alkotó 7 települést foglalja magába. Jelen projekt keretében a munkaerő-piaci programba bevontak száma: 201 fő.

ELOLVASOM

TÖRÖKSZENTMIKLÓS CSAPADÉKCSATORNA-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

ELOLVASOM

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges adminisztrációs, és technikai fejlesztések finanszírozásához 2017.30.30-án támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra. A rendszer bevezetése kötelező a helyi adó esetében 2017. októbertől, míg az egyéb rendszereknél 2018.01.01. határnappal.

ELOLVASOM

„Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0028 azonosító számú „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán” című pályázat keretén belül 199 675 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Közlekedési Operatív Program „Térségi elérhetőség javítása” c. pályázati kiíráson az Új Széchényi Terv keretében. Az új kerékpárút fejlesztése a 46-os számú főút mentén az Ipari Parkig épült meg. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnak célja a biztonságos közlekedés megteremtése a gyalogos, kerékpáros és gépjárművel való közlekedés tekintetében is. A város kerékpárút hálózata folyamatosan bővül, lehetőséget biztosítva a törökszentmiklósi polgárok számára a környezetkímélő közlekedési mód alkalmazását. A kerékpárút építésére 2014. tavaszán nyújtott be pályázatot az Önkormányzat, amely a Támogatási Szerződés aláírását követően 2014. októberben indulhatott el. A kerékpárút a 46. sz. főút mellett a 0+251,12 km szelvényéig (Dózsa György úti csomópont) egyirányú kerékpárútként a jobb oldalon, majd közös gyalog-kerékpárútként a főút bal oldalán került megépítésre a CLAAS Hungária Kft. telephelyének déli végében lévő burkolt útig (Kombájn út). A kerékpárforgalmi létesítmény a 46. sz. főút MÁV Bp. Záhony vasútvonal feletti feljárójának déli végén csatlakozik a meglévő kerékpársávhoz, amely része a város kerékpárút hálózatának. A fejlesztés eredményeként 1114 fm kerékpárút létesült, amely biztonságosabbá teszi az Ipari Parkban dolgozók közlekedését. „

ELOLVASOM