TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Megvalósult önkormányzati projektek

Közösségi funkciójú terek kialakítása a Kossuth Lajos utca 95. épületben

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00342

ELOLVASOM

BARTHA 0195/2 HRSZ. ALATT NÉPHÁZ KIALAKÍTÁSA VOLT KÉTTANTERMES ÉS TANÍTÓ LAKÁS ISKOLA ÉPÜLETBEN

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1778668731

ELOLVASOM

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1826305476

ELOLVASOM

ALAPELLÁTÁS ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGY RENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE - NÉPEGÉSZSÉGÜGY HELYI KAPACITÁS FEJLESZTÉSE

EFOP-1.8.19-17-2017-00020

ELOLVASOM

Közép- és Kelet-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1.

(KKMO1) KEHOP-2.2.2-15-2015-00013

ELOLVASOM

„TÖRÖKSZENTMIKLÓS 300” ÁTDOLGOZOTT HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TOP-7.1.1-16-2016-00080

ELOLVASOM

A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ HELYI SZINTŰ KOMPLEX PROGRAMOK

TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00005

ELOLVASOM

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00086

ELOLVASOM

Közép- és Kelet-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (KKMO1)

KEHOP-2.2.2-15-2015-00013

ELOLVASOM

"TÖRÖKSZENTMIKLÓS ZÖLD VÁROS"

ELOLVASOM

Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

A déli iparterület Törökszentmiklós meghatározó gazdasági centruma, a prosperáló ipari park, illetve az iparterületek hasznosítása, a foglalkoztatottságban betöltött szerepük okán továbbfejlesztése indokolt. Törökszentmiklós város területén jelenleg kevés az olyan, nagy kiterjedésű, megfelelő infrastruktúrával rendelkező terület, amely ipari-gazdasági besorolású. A gazdasági szereplők részéről (jelenleg már a városban tevékenykedő vállalkozások által jelzett bővítési szándékok, valamint az újonnan a városba betelepülni szándékozó szereplők jelzései alapján) pedig értékelhető igények mutatkoznak az ipari terület fejlesztésére, bővítésére.

ELOLVASOM

A Helyi Foglalkoztatási együttműködések erősítése a Törökszentmiklósi Járásban

A Helyi Foglalkoztatási együttműködések erősítése a Törökszentmiklósi Járásban c. projekt közvetlen átfogó célja a helyi foglalkoztatási együttműködések - paktumok - képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása a Törökszentmiklósi járás teljes területén. A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, tagja még a JNSZ Megyei Kormányhivatal. A helyi paktum a megyei paktummal összehangoltan kerül megvalósításra.  A helyi paktum a Törökszentmiklósi Járást alkotó 7 települést foglalja magába. Jelen projekt keretében a munkaerő-piaci programba bevontak száma: 201 fő.

ELOLVASOM

TÖRÖKSZENTMIKLÓS CSAPADÉKCSATORNA-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

ELOLVASOM

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges adminisztrációs, és technikai fejlesztések finanszírozásához 2017.30.30-án támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra. A rendszer bevezetése kötelező a helyi adó esetében 2017. októbertől, míg az egyéb rendszereknél 2018.01.01. határnappal.

ELOLVASOM

„Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0028 azonosító számú „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán” című pályázat keretén belül 199 675 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Közlekedési Operatív Program „Térségi elérhetőség javítása” c. pályázati kiíráson az Új Széchényi Terv keretében. Az új kerékpárút fejlesztése a 46-os számú főút mentén az Ipari Parkig épült meg. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnak célja a biztonságos közlekedés megteremtése a gyalogos, kerékpáros és gépjárművel való közlekedés tekintetében is. A város kerékpárút hálózata folyamatosan bővül, lehetőséget biztosítva a törökszentmiklósi polgárok számára a környezetkímélő közlekedési mód alkalmazását. A kerékpárút építésére 2014. tavaszán nyújtott be pályázatot az Önkormányzat, amely a Támogatási Szerződés aláírását követően 2014. októberben indulhatott el. A kerékpárút a 46. sz. főút mellett a 0+251,12 km szelvényéig (Dózsa György úti csomópont) egyirányú kerékpárútként a jobb oldalon, majd közös gyalog-kerékpárútként a főút bal oldalán került megépítésre a CLAAS Hungária Kft. telephelyének déli végében lévő burkolt útig (Kombájn út). A kerékpárforgalmi létesítmény a 46. sz. főút MÁV Bp. Záhony vasútvonal feletti feljárójának déli végén csatlakozik a meglévő kerékpársávhoz, amely része a város kerékpárút hálózatának. A fejlesztés eredményeként 1114 fm kerékpárút létesült, amely biztonságosabbá teszi az Ipari Parkban dolgozók közlekedését. „

ELOLVASOM

FOTOVOLTATIKUS RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

TörökszentmiklósVárosi Önkormányzat43,26 millió Ft vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el a KEOP-4.10.0/N/14 kódjelű, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati kiíráson. A projekt eredményeként napelemes rendszer került elhelyezésre a Városházán, illetve a Művelődési házon.A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

ELOLVASOM

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

A Magyary Programhoz illeszkedve, Törökszentmiklós Városi Önkormányzat széles körű szervezetfejlesztési tevékenységet valósított meg az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0051 azonosítószámú és „Törökszentmiklós Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" című pályázat keretén belül 39 973 250 Ft-ból, annak érdekében, hogy minél gördülékenyebben tudjon megfelelni a megváltozott törvényi elvárásoknak, és minél hatékonyabban tudja ellátni feladatait.

ELOLVASOM

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÉSZAKI SZEGREGÁTUMÁNAK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

Az ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0007 számú, „Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése” című projekt megvalósítása 2014. februárban indult a kiviteli tervezéssel. A kiviteli tervek 2014. június 30-ig készültek el. Ezek birtokában indultak el a fejlesztések megvalósítására a közbeszerzési eljárások, így az építési tevékenységek 2015. januárban kezdődhetnek el.  

ELOLVASOM

Törökszentmiklós - Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda, Tulipánkert óvoda energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv és a KEOP Környezet és Energia Operatív Program költségvetési előirányzatból 129 443 613 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően Törökszentmiklóson öt óvoda (Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda, Tulipánkert óvoda) energetikai felújítására kerül sor.

ELOLVASOM

Óvodafejlesztés Törökszentmiklóson

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0086

ELOLVASOM