TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Városközpont rehabilitációs projekt

2012-09-07 11:28

"Törökszentmiklós a méltán büszke kistérségi központ"
A város kistérségi szerepének erősítése és városi funkcióinak fejlesztése érdekében az Önkormányzat városközpont rehabilitációs projekt tervezését határozta el. A fejlesztés megalapozó tervek és koncepciók széles társadalmi vitát követően a Képviselő-testület fogadta el. A pályázati feltételeknek megfelelően az elmúlt években elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek, illetve a szükséges tanulmányok, valamint kiválasztásra kerültek a projekt kivitelezői. A pályázat keretében új komplex közművelődési intézményt (Könyvtár, Művelődési ház) kívánunk létrehozni, meg kívánjuk valósítani a régi Városháza, valamint a Kossuth tér egy részének (közösségi tér kialakítás mellett) rekonstrukcióját. A megvalósítandó pályázatnak részét képezi továbbá az Almásy út 10. szám alatti található vegyes iparcikk üzlet és szolgáltató, irodaház ingatlan homlokzati felújítása is. Ezen túl a helyi fiatalok megtartása érdekében a városhoz való kötődés erősítése céljából egy helyi tananyagot szeretnénk összeállítani, illetve a projekt megvalósításának nyilvánosságát erősítendő, illetve később az Önkormányzati döntések társadalmi elfogadottságának növelése érdekében egy ún. állampolgári tanácsot hívunk életre. Ez fóruma lehet a fejlesztési elképzelések, hosszú távú döntések megalapozását segítő társadalmi vitának. A beruházás fontosságát a jelentős összköltsége mellett az adja, hogy hosszútávon fogja meghatározni városunk megjelenését, kulturális életének egy fontos szeletét, és meg fogja alapozni a későbbi fejlesztések irányvonalát is. Mindezekhez járul még hozzá a városmarketing stratégia megfogalmazása is a projekt keretében.


Kapcsolódó dokumentumok: