TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

TROK Székács Elemér Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

2009-02-18 21:32

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.

E-mail cím: szekacs@szekacs.edu.hu
Telefon: 56/390-185 
Telefon: 56/390-062

Honlap: http://szekacsrki.hu/

Budai Ferenc
Igazgató

 

 

Szakmai középiskolai nevelést-oktatást végez: érettségire, felsőfokú tanulmányokra, szakmai vizsgára, valamint munkavállalásra készít fel; előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra; általános műveltséget megalapozó, valamint szakmai elméleti és gyakorlati nevelést-oktatást folytat az alábbi szakmacsoportos képzésekben:

1. Mezőgazdasági szakmacsoport:
- mezőgazdasági technikus
- állattenyésztő és állategészségügyi technikus
- mezőgazdasági gépésztechnikus
- képesített gazda

2. Élelmiszeripari szakmacsoport:

- hús- és baromfiipari technikus
- malomipari és keveréktakarmány-gyártó technikus
- sütő- és cukrásztechnikus
- élelmiszeranalitikus technikus

3. Közgazdasági szakmacsoport.
- általános gazdasági és statisztikai ügyintéző
- banki tanácsadó
- pénzügyi-számviteli ügyintéző
- üzleti ügyintéző
- vállalkozási ügyintéző

4. Kereskedelmi szakmacsoport:
- kereskedő boltvezető
- kereskedelmi technikus
- kereskedelmi menedzser

A felsorolt négy szakmacsoportos képzés négy évfolyamos (9-12. évfolyam), amelyet érettségi vizsga és szakképzési évfolyamok követnek. Érettségi után technikusi oklevelet adó szakképzést mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmacsoportban folytat.
9-10. évfolyamokon a mezőgazdasági és élelmiszeripari valamint a kereskedelmi és közgazdasági szakmacsoportok között az átjárás akadálytalan.


11-12. évfolyamon szakmacsoportos alapozó ismeretek eltérő részeiből letett különbözeti vizsga után lehetséges az átjárás.
Szakmunkásképző iskolai oktatás állattenyésztő, gazda, mezőgazdasági és növénytermesztő gépész szakterületen történik.


Kiegészítő szakmai képzés folyik számítógép-kezelő, számítástechnikai szoftverüzemeltető, gépíró és szövegszerkesztő, műszaki rajzoló szakmákban.
Az intézmény azon felnőttek számára is biztosít továbbtanulási lehetőséget, akik érettségi vizsga letételére vállalkoznak és rendelkeznek szakmunkás vagy gyors- és gépíró, ill. egészségügyi szakiskolai bizonyítvánnyal.
Az iskola bekapcsolódott a világbanki képzésbe is.
A képzési szerkezet alakításával igyekszik követni a munkaerő-piaci igényeket.


Beiskolázási körzete Törökszentmiklós és kistérsége, valamint megyénk területe.
A szakközépiskola kollégiumában biztosított a kollégiumi, tanulószobai ellátás; valamint az iskolai és kollégiumi intézményi étkeztetés is.


Az iskola külső kapcsolatai jók a gyakorlati oktatás, valamint a tanulók szakmai képzése tekintetében a térség termelő üzemeivel; a világbanki program mezőgazdasági szakmacsoportban részt vevő iskolákkal; az agrár-szaktanácsadásban közreműködő alapítványokkal; külföldi szakiskolával.