TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2009-02-18 21:24

Cím: 5200 Törökszentmiklós Hunyadi u. 6.

E-mail cím: titkarsag.torokszentmiklos@karcagitk.hu,                  iskola.torokszentmiklos@karcagitk.hu

Telefon: 56/390-092
Telefon: 56/390-255

Honlap: http://www.hunyadimatyasiskola.hu/index.php/cimlap

Szécsi Pál
igazgató

 

 

Olyan iskola kialakítására törekednek, mely szeretettel fordul a gyermekekhez, felkészít a tanulmányok sikeres folytatására, diák és pedagógus egyaránt jól érzi magát, s eredményeikkel a szülők és a fenntartó is elégedettek. Munkájuk során folytatódhatnak azok a sikerek, melyek az angol nyelvtanításhoz, a matematika-informatika oktatásához, a művészeti és sporteredményekhez köthetők. Pedagógiai Programuk végrehajtása során töreknek a felmerülő tapasztalatokat, igényeket beemelni rendszerbe, illetve a szükséges változtatásokat elvégezni annak reményében, hogy az iskolát választó s tanulmányait intézményükben befejező diákok számára tervezhető perspektívát nyújthassanak. A minőségfejlesztési csoport szervezett tevékenysége és visszajelzései segítik a tervező munkát, tevékenységük eredményességét és a problémák megoldását.Eredményként könyvelik el az elmúlt tizenöt év innovációs tevékenységeik eredményét, mely abban is mérhető, hogy a demográfiai hullámvölgy ellenére az iskola tanulólétszáma nőtt, illetve a kapacitás maximumán stabilizálódott, valamint rugalmasan tudtak alkalmazkodni az intézmény felé megjelenő elvárásokhoz.

A kéttannyelvű oktatatás, az IKT alkalmazása a tanítási órákon, a nemzetközi kapcsolatok kiteljesítése, a többcélú kistérségi társulásban betöltött szerepük mind az intézmény megkerülhetetlen voltát jelzik és azt, hogy a partnerközpontú működés eredményes lehet. Az utóbbi évek infrastrukturális beruházásai megteremtették a pedagógiai munkájuk technikai feltételeit, melyek szintén az intézmény versenyképességét növelték. Elmondható, hogy az intézmény jó úton jár, megfelelően képviseli a hagyományokból fakadó értékeket, tantestületük kész az új körülményekhez szükséges alkalmazkodásra.

Az iskola képes a hátránnyal indulók segítésére és az átlagostól eltérő tehetségűek fejlesztésére is. Teljesítményüket elismerte a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány is azzal, hogy 2007-ben Az Év Nevelőtestülete Címet adományozta az iskolának. Jász – Nagykun – Szolnok Megye Közgyűlése a nemzetközi kapcsolatok bővítése, az európai kultúra megismertetése terén végzett iskolai munkát 2012-ben Európa Díjjal jutalmazta. Az iskolát és programját azoknak a családoknak ajánljuk, akik számára fontos az anyanyelvi kultúra, az angol nyelv magas szintű ismerete, az infokommunikációs eszközök praktikus használata, akiknek fontos a világra nyitott, a természet iránt érdeklődő gyermek. Azoknak, akik számára fontosak a magyarság hagyományai és az európai kultúra, szellemiség.