TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája

2009-02-18 21:23

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kölcsey út 21.

Telefon:56/390-284 (titkárság)                       

56/392-369 (gazdasági iroda)

E-mail: kolcsey@baptistaoktatas.hu

Web:kolcsey-ferenc.baptistaoktatas.hu

Igazgató: Görömbei Zoltán 

 

 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó képzést folytat nyolcosztályos rendszerben. A tanulók száma az utóbbi években 560 – 580 fő, ezzel a város egyik legnagyobb létszámú általános iskolája.

 

A nevelő-oktató munkát 44 pedagógus végzi. Az ehhez szükséges feltételeket 18 technikai dolgozó biztosítja. A nevelőtestület jól képzett, tagjai a rendszeres továbbképzéseknek köszönhetően a tantárgyak tanításához szükséges diplomán túl sokféle egyéb képesítéssel is rendelkeznek (fejlesztő pedagógus, drámapedagógus, sportági edzők, közoktatási vezető, szociálpedagógus, népművelő, könyvtáros, óvodapedagógus, a kompetencia alapú oktatáshoz, illetve a tehetséggondozáshoz szükséges ismeretek).

 

Nagy hangsúlyt fektetnek az esélyegyenlőség biztosítására, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek kialakítására, a versenyképes tudás megalapozására. Integrált oktatás keretében differenciált, egyénre szabott fejlesztéssel törekednek a hátránykompenzációra, a tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű diákok felzárkóztatására. Sikeresen vonják be tanítványaikat az „Út a középiskolába” Útravaló Ösztöndíjprogramba.

 

Minden évben a szülői igényeknek megfelelően középiskolai felvételire előkészítő foglalkozásokat tartanak. Valamennyi végzős tanulójuk felvételt nyer középfokú intézménybe. Az iskola 2010 óta regisztrált tehetségpont: matematika-logikai, természeti, testi-kinesztetikus területen.

A tehetséggondozást szakkörökön, edzéseken, tanórák keretében, valamint igen eredményes versenyeztetéssel valósítják meg.

 

1983 óta működtetnek évfolyamonként egy-egy emelt szintű testnevelési osztályt (korábbi elnevezése testnevelés tagozat). Kiváló eredményeket érnek el atlétika, kézilabda és labdarúgás sportágakban. Több volt sportolójuk tagja lett a magyar korosztályos atlétikai válogatottnak, valamint a helyi kézilabda és labdarúgó csapatoknak. Részt vesznek a Sport XXI. Cséfay kézilabda nemzeti utánpótlás-fejlesztési programban. Diáksport Egyesületük 1990-ben alakult. Alapító tagja a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetségnek. Az iskola helyi tantervében kidolgozták a mindennapos testedzés modelljét, ezzel is biztosítják tanulóiknak az egészséges életmódra nevelés feltételeit. A rászorulók gyógytestnevelési foglalkozásra járhatnak. Az utóbbi években arra is törekednek, hogy országos jelentőségű rendezvényeken vegyenek részt              (TV2 „Nagy vagy” vetélkedője; Világharmónia futás Budapesten; a magyar labdarúgó válogatott 1-1 mérkőzésének megtekintése). Minden évben óvodástornát tartanak a leendő 1. osztályosok számára.  Jó kapcsolatot ápolnak a város sportegyesületeivel.

 

A sport mellett kiemelten kezelik a vizuális kultúra, az informatika, a magyar és az idegen nyelv oktatását. Az utóbbi években rendszeresen angliai tanulmányúton vesz részt diákcsoportjuk. Fontosnak tartják a művészetek megismertetését is. Operába, hangversenyre, színházba viszik a tanulókat, irodalmi és rajzpályázatok elkészítésében segítik őket, szereplési lehetőséget kapnak a gálákon, az ünnepségeken, az énekkarban, a városi rendezvényeken. Lelkes támogatói az ifjú tehetségeknek. Rendszeresen résztvevői megyei és országos irodalmi versenyeknek, pályázatoknak. Sikerüket bizonyítja többek között a gyermekantológiában megjelent versek és prózai alkotásaik, az „Év alkotóműhelye” kitüntető cím, a „Sárga iskola meséi” című kiadványuk, valamint a „Meseszép mesekép” elnevezésű megyei pályázatuk. 

 

Nagy hangsúlyt fektetnek az egészség- és környezetvédelmi nevelésre. 2006-ban és 2009-ben is elnyerték az ÖKOISKOLA címet. Ennek megfelelően sokrétű és szerteágazó tevékenységekkel és rendezvényekkel nevelik a gyermekeket környezettudatos, természetszerető és természetvédő emberekké. Ilyen például az Egészségnap, a Zöld olimpia, a jeles napokhoz kapcsolódó különböző programok, egészségmegőrző és felvilágosító foglalkozások, a karitatív tevékenységek, valamint az országos akciókban, pályázatokban való részvétel. 

 

Igen értékes és széleskörű hagyományápolást végeznek, ezen belül elsődleges helyen kezelik névadójuk kultuszának, szellemiségének ápolását. Kölcsey hetet, Kölcsey túrát, Kölcsey gálát, Kölcsey kupát szerveznek, Kölcsey évkönyvet és naptárt jelentetnek meg, Kölcsey plakettet adományoznak a kiemelkedően teljesítő tanítványaiknak és pedagógusaiknak. 

 

Az első osztályosoknak a tanévnyitó ünnepélyen Kölcsey jelvényt adnak, a ballagó nyolcadikosok pedig a költő „Parainesis” c. művét kapják útravalóul. Az intézmény 1994 óta tagja a Kölcsey Társaságnak. Szintén a hagyományok körébe tartoznak a közkedvelt szabadidős rendezvények és programok: Karácsony hete, Karácsonyi est, farsang, gyermeknap, osztálykirándulások, Zöld olimpia-sportnap, tanár-diák mérkőzések. Tanévenként 3-4 erdei iskolát szerveznek, kedvelt nyári táboraik az unaloműző és a levelibéka tábor. 

 

Európai Uniós pályázat segítségével vezették be 2006-ban a kompetencia alapú oktatást, mely jelentős szakmai innovációt jelent. Újabb pályázat keretében ennek a kiterjesztését is megvalósították, így már az osztályok 70%-ában alkalmazzák ezt a módszert, szövegértés-szövegalkotás, báb és dráma, matematika-logika, idegen nyelv, szociális életvitel és környezeti területeken. Az új tanulásszerveséi eljárásokat a gyerekek és a szülők egyaránt kedvezően fogadták, eredményesnek tartják. 

 

2009-2011 között 355 millió Ft-os, nagyszabású iskolabővítési és korszerűsítési projekt valósult meg az intézményben. Ennek következtében az Ipolyi téri épületből átköltözött az alsó tagozat és jelentősen javultak az oktatás feltételei: új aulával bővült a földszint, európai színvonalú nyelvi laborok szolgálják az idegen nyelv tanítását. Korszerű könyvtár, szaktantermek, klubszobák kialakítására került sor. 

 

A számítástechnika oktatását eddig is két jól felszerelt szaktanterem, valamint két laptopokkal berendezett terem szolgálta, ezekhez most újabb társult.

 

A sportolási lehetőségeket két részre választható tornaterem, „tükrös” terem, kondicionáló terem, szabadtéri atlétika, kézilabda és kosárlabda-pálya biztosítja. Ez utóbbi új burkolatot kapott. A sporteszköz-ellátottság nagyon jó színvonalú. A tantermek 50 %-ba új bútorzat került, korszerű audiovizuális eszközök, interaktív táblák, projektorok segítik az oktatást. 

 

Hatékonyan támogatja az iskola tevékenységét a Szülői Munkaközösség, az Iskolaszék, a Diákönkormányzat, a „Zöld utat a tudáshoz” Alapítvány, a „Kölcsey” Diáksport Egyesület.Az intézmény az Apáczai Kiadó Bázisiskolája.

 

Jó a kapcsolatuk a város nevelési-oktatási és közművelődési intézményeivel. Részt vesznek egymás rendezvényein, közös pályázatokban. Együttműködnek a Megyei Pedagógiai Intézettel, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Városvédő és Szépítő Egyesülettel, a Városi Diáksport Bizottsággal, a Megyei Diáksport Tanáccsal, az Apáról fiúra alapítvánnyal, a Városi Vöröskereszttel.

Testvériskolai barátságot ápolnak a szintén Kölcsey nevét viselő társintézményekkel: Fehérgyarmat, Kölcse, Tiszabezdéd, valamint a Vajdaságban a tornyosi Tömörkény István Általános Iskolával.  

Az iskola tevékenységéről részletesebb tájékoztatást honlapjukon kapnak.