TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Hirdetmény

2023-11-19 15:55

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 23-án (csütörtök) 15 órai kezdettel rendes, nyilvános ülést tart a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Dísztermében, melyre tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

A Képviselő-testületi ülésen összesen 13 nyilvános napirendi pont szerepel:

 

1., A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséröl szóló 8/2023. (0.27.) önkormányzati rendelet módosítása

2., Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

3., A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és a CIB Bank Zrt. között 2024. évi

folyószámlahitel szerződés megkötése

4., A 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

5., Az 1. számú gyermekorvosi körzet ellátása

6., A 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívás

7., Rezidens Ösztöndíj Program pályázati kiírása

8., Tájékoztató Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi helyzetéről 2022. december

     2023. november közötti időszakra vonatkozóan

9., Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. szolgáltatási szerződéseinek meghosszabbításáról

10., Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek a HÉSZ törökszentmiklósi Kossuth Lajos u. Kossuth tér Budai Nagy Antal u. Almásy út által határolt telektömbön belüli előírásainak módosításával kapcsolatos partnerségi lezárása

11., Törökszentmiklós Város szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalak fenntartása

12., Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

13., Külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezése

 

Az ülés nyilvános, minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

 

Zárt napiendi pontként döntenek a Törökszentmiklós Város Kitüntető díjainak adományozásáról.

 

Az előterjesztések az interneten a  http://www.torokszentmiklos.hu/hirek/testuleti_ulesek2

címen érhetők el.

 

Törökszentmiklós, 2023. november 19.                                        

Markót Imre

polgármester