TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Hirdetmény

2023-05-19 20:30

 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 25 - én (csütörtök) 15 órai kezdettel rendes, nyilvános ülést tart a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Dísztermében, melyre tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

 

A képviselő - testületi ülésen összesen 21 nyilvános napirendi pont szerepel:

 

1.      Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről

2.      Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságának 2022. évi tevékenységéről

3.      Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

4.      A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) Önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról

5.      A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi telepüzemeltetési feladatok ellátásához biztosított működési célú vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

6.      A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

7.      Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

8.      Előterjesztés a TM.GF. Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

9.      Előterjesztés a TM.GF. Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról

10.  2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

11.  Járó beteg szakellátás kapacitás átcsoportosításának kezdeményezése

12.  Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha Alapító Okirat módosítása

13.  Törökszentmiklósi Család – és Gyermekjóléti Központ Alapító Okirat módosítása

14.  Tulajdonosi hozzájárulás a Törökszentmiklós, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlanon pellet kazán telepítéséhez

15.  Intézkedési tervről szóló 218/2022. (XI:22.) Kt. határozat módosításáról

16.  Törvényességi felhívás megtárgyalása HÉSZ módosításával kapcsolatban

17.  Törökszentmiklósi Football Club részére műfüves pálya létesítéséhez tulajdonosi nyilatkozat

18.  Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa Alapító Okiratának módosításáról

19.  Békepárti határozathoz csatlakozás

20.  Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel haszonélvezeti jogot alapító szerződés megkötése

21.  Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Az előterjesztések a https://www.torokszentmiklos.hu/hirek/testuleti_ulesek2 oldalon érhetők el.

2023. május 19.                     

                                                                 Markót Imre

                                                                 polgármester