TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Lakossági tájékoztató állattartásról

2021-02-19 10:49

 

Tisztelt Törökszentmiklósi Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a felelős állattartás minden állampolgár közös érdeke. Településünkön az önkormányzati intézkedések ellenére megnövekedtek a kóbor ebek okozta problémák, amelyekből kifolyólag a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal több ízben is hatósági eljárás keretében állatvédelmi bírságot szabott ki. A jogsértések főként az ebek nem megfelelő tartásából kifolyólag keletkeztek.

 

Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,-Ft

 

A hatóságnak nincs mérlegelési joga, tehát bírságot minden olyan állattartóra ki kell szabni, aki az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabályt vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

 

Kérem, hogy figyeljünk az állattartás szabályaira és legfőképp az ebek megfelelő tartásáról gondoskodjanak!

 

 Törökszentmiklós, 2021. február 18.

 

 

Dr. Rimóczi Imre

jegyző