TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Tájékoztatás helyi adókról

2020-09-09 09:05

 

Tisztelt Adózók !

Közeledik  szeptember 15. napja, mely a helyi adók  II. féléves részének megfizetési határideje.  Az elmúlt napokban minden fizetési kötelezettséggel rendelkező adózó részére megküldtük a 2020. évi adószámla kivonat egyenlegértesítőket, és a befizetéshez szükséges postai lapokat (csekk).

Felhívom a figyelmüket, hogy az adómegfizetésére  a feltüntetett pénzforgalmi számlára történő utalással is lehetőségük van, valamint az elektronikus ügyintézés keretében bankkártyáról történő kiegyenlítés lehetősége is rendelkezésre áll. https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Az Önkormányzati Adóhatóság 2020. év utolsó negyedévében, - mint arról már július elején hírt adtunk -  kockázatelemzés alapján megkezdi a költségvetési bevételre kockázatot jelentő területek ellenőrzését.

A  város kötelező feladatainak ellátásához, az intézményeinek működéshez, valamint a vagyon állagmegóvásának biztosításához szükséges anyagiak legjelentősebb saját forrása a helyi adó bevétel. Kiemelt cél a költségvetési bevételek védelme, az adóelkerülés visszaszorítása, valamint az önkéntes jogkövetésre ösztönzés.

A cél érdekében a három helyi adónemben terveztünk ellenőrzést.

A magánszemélyek kommunális adója esetében elsődlegesen a közhiteles nyilvántartás, azaz az adózási földkönyvek és a nyilvántartásainkban szereplő adatbejelentések egybevetését végezzük.  A be nem jelentkezett adóalanyokat  hiánypótlásra szólítjuk fel, melynek nem teljesítése esetén az adó hatósági megállapításán túl a mulasztók bírság kiszabására számíthatnak.

 

Építményadó  esetében  az ellenőrzések szintén  az adó-földkönyv bejegyzéseiből kiindulva fognak megkezdődni. Vizsgáljuk, hogy a vállalkozási célú épületek, építmények esetében megtörtént-e a tulajdonos részéről  az építményadó hatálya alá történő bejelentkezés. Az építményadó fizetési kötelezettségnek nem feltétele az építmény használata.

Helyszíni szemlék során a bejelentett m2 tekintetében tervezünk ellenőrzést.  Kiválasztási szempont  az iparűzési tevékenység folytatása, ha ahhoz nem kapcsolódik építményadó.

 

Helyi iparűzési adó tekintetében  elsősorban az évek óta veszteséges, illetve adóköteles árbevételt ki nem mutató vállalkozások számíthatnak ellenőrzésre,  amennyiben adóhiány kerül megállapításra azt az adózó késedelmi pótlékkal együtt köteles megfizetni.

 

Valamennyi mulasztás, bírságot  von maga után, melynek kiszabása az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény  221. § szerint kötelező.  A törvény szerint a bírság minimális kötelező összege  50 e  Ft, mely a mulasztás pótlása esetén  visszavonható, de a mulasztás nem teljesítése esetén  200 e Ft, mely elengedésére már nem nyújt lehetőséget.

 

A bírság összege jóval meghaladhatja az adófizetési kötelezettséget, tehát célszerű jogkövető magatartást gyakorolni.

Adóhatóságunk az együttműködő, jogkövető magatartást tanúsító adózókat segíti, az adózásra vonatkozó jogszabályokat szándékosan és súlyosan megsértő adózókkal szemben viszont határozottan kíván fellépni.   Célunk a hátralékok és az adóelkerülés folytán kieső, a közösség céljaira fordítható adóforintok hatékony behajtása.

 

A mulasztások pótlására, illetve önellenőrzésre az ellenőrzés megindításáig, illetve az erről szóló értesítés kézbesítéséig van lehetőség.   

 

 

Törökszentmiklós, 2020. szeptember 09.

 

                                                                                    Dr. Rimóczi Imre

                                                                                              jegyző