TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Tizenhét napirendi pontban hozott döntést a júliusi testületi ülésen Törökszentmiklós városvezetése.

2020-07-31 15:32

A képvielső testület ülésének napirendjén szerepelt többek között:

- az 1. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó előterjesztés,

- a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolója,

- a Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítvány működéséről szóló beszámoló,

- az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Alapító Okiratának módosítása,

- a város közigazgatási területén kihelyezett képfelvevők jóváhagyására vonatkozó előterjesztés,

- az M4 Törökszentmiklós-Püspökladány közötti szakasz Törökszentmiklós területén elhelyezkedő földutak és műtárgyak kezelői lehatárolási terveinek jóváhagyása,

- a Törökszentmiklósi sportegyesületek 2020.évi támogatásáról szóló  pályázat I. félévi beszámolója, a második ütemről szóló döntés,

- Törökszentmiklós Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, új rendezési terv készítése.

A következő várhatóan rendkívüli ülésre augusztus közepén fog sor kerülni.