TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Városi Pedagógus Nap

2019-06-11 13:01

Június 7-én a Művelődési Központ színháztermében tartott városi pedagógus nap kiváló alkalom volt arra, hogy emlékeztessük tanítóinkat a munkájuk fontosságára.

Ünnepi műsorral, igazi színpadi előadással lepte meg a közönséget a Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvoda, melyben ének, zene, vers és az óvodások színpadi produkciója tette felejthetetlenné az idei pedagógus napot.

A város iskoláiban idén is kiváló munka és sok-sok elismerés illette a pedagógusokat. A tanévben elismerésben részesült tanítók, óvónők, tanárok, szakoktatók munkáját egy-egy csokor virággal köszönte meg Markót Imre polgármester.

Díszdiplomások

Diplomaszerzésének 65 éves jubileuma alkalmából vas diplomát kapott Hajnal Józsefné, aki 1953-ban végzett a Székesfehérvári Állami Tanítóképzőben. 1958-tól a Sűrű dűlői Általános Iskolában tanított, mely 1986-ban bezárt. Sem villany, sem közlekedési út nem volt arrafelé. Gyalog jártak térdig sárban a mezőtúri kövesútig, és számtalan nehézséggel kellett megbirkózniuk. Mégis legszebb éveinek tartja a család minden tagja még ma is ezt az időszakot. A Rózsa Ferenc téri Általános iskolában tanított tovább, nyugdíjazásig. Közben három évig kijárt Szenttamásra, helyettesíteni. 1985-ben ment nyugdíjba, de utána még hét évig visszajárt dolgozni.

 

Gyémánt diplomáját a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Egyetem évnyitó ünnepi díszülésén veszi majd át Zolnai Istvánné Buzás Katalin zongora-szolfézs szakos tanár. Neki köszönhetjük, hogy 1963. szept. 1-től három előképzős csoporttal beindította a zeneoktatást a szolnoki zeneiskola fiók tagozataként itt Törökszentmiklóson. 1968-tól a nyugdíjazásáig a Kodály Zoltán Zeneiskola tanára volt. 1978-ig a zongora tanszék vezetője, 1979-től igazgató -helyettes, 1982-től  1991-ig a nyugdíjazásáig igazgatója volt az iskolának.

 

Aranydiplomáját vehette át Dr. Fehér Imréné Sáfrány Klára magyar-orosz szakos tanár .A Szegedi Tanárképző Főiskolán 1969-ben végzett, magyar-orosz szakos tanári diplomáját 50 éve vette át. Pályáját a Szapárfalusi Iskolában kezdte 1969-ben, de dolgozott a Rózsa Ferenc téri Általános iskolában is és a Városi Könyvtár gyermekrészlegén. 1985. március 1-től nyugdíjba vonulásáig a Hunyadi Mátyás Általános iskola közösségének tagja volt.

 

Örsi János tanár a Szegedi Tanárképző Főiskolán matematika-kémia szakos tanári diplomáját 1969 januárjában vehette át. 1971-től taníthatott a Hunyadi úti Ált. Iskolában. Mindemellett több éven keresztül volt az iskola matematika illetve városi kémiai munkaközösség vezetője. 1977-ben egy fél évre ideiglenesen az ig. helyettesi teendők ellátást is rábízták, majd hivatalosan 1982. aug. 1-től 1989. július 31-ig megkapta az igazg.-helyettesi megbízást. Innen a 604. sz ipari Szakmunkásképzőbe ment szakos nevelőként, és közben a Lábassy ig. helyettese is lett. 2001-ben ismét az ált. iskolába tért vissza tanítani, ezúttal a Petőfi S. iskola matek-kémia szakos nevelőjeként. 2007-ben nyugdíjba vonult. 2011-2013- as tanévekben a Bethlen G. Ref. Ált. iskolában mint óraadó , a kémiát oktatta.

 

Soós Kálmán magyar-orosz szakos tanár a diplomáját 50 évvel ezelőtt kapta meg Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1963-2006 között Törökszentmiklóson tanított. 1996-ig a Hunyadi Ált. Isk.-ban magyar- orosz tárgyakat, majd 1971-től a felsős napközis csoport vezetője lett.

1976-ban szakfelügyelői, majd vezető szakfelügyelői megbízást kapott a megye MŰV osztályától. Eredményesen pályázott 1996-ban a Petőfi S. Ált. iskola igazgatói állására. 2000-ben Petőfi szobrot avathatott az általa vezetett iskola. A város kulturális életében számos feladatot ellátott. Cikkei jelentek meg a Városi Hírmondóban, Agorában, a helyi rádió szerkesztő-műsorvezetője volt 1996-tól.  A Városvédő-és Szépítő Egyesület alapító tagja, helytörténeti kutatásait előadásokon adta tovább. Nyugdíjazását követően 2006-ban Pro Urbe Törökszentmiklós kitüntetésben részesült.

 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés

 

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából a 40 éves szolgálatot köszönte meg ezen kitüntetéssel a Városi Óvodai Intézmény Banka Erzsébet óvodapedagógusnak. A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Általános iskola és Óvoda Kocsisné Török Ágnes, Márton József, Buruné Magyar Ágnes pedagógusokat valamint Kormos Lászlóné, Tóth Pál Józsefné óvodapedagógusokat jutalmazta ezen elismeréssel. A Bethlen Gábor Református Ált. Iskola Rédainé Csipes Erzsébet, H. Tóth Gáborné pedagógusoknak köszönte meg a pályán eltöltött hosszú éveket. A Kodály Zoltán AMI Csikiné Lukszics Ágnes zenetanárnak kívánt e díjjal jó pihenést a nyugdíjas éveihez.

 

Ugyancsak 40 éves bölcsődei jubileumi szolgálatához gratuláltunk Dancza Istvánné Városi Bölcsőde vezetőnek.

Miniszteri kitüntetések

 

A Székács Elemér Mg. és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola pedagógusai Cseh Judit, Fehér József, Dr. Szecsei István, Nagyné Bojtok Franciska miniszteri elismerő oklevelet vettek át június 5-én a Vajda – Hunyad várban Dr. Nagy István agrárminisztertől. Bonis Bona – A Nemzet tehetségeiért díjat kapott Sósné Kádár Marianna a Bethlen G. Ref. Ált. iskola tanára.

 

Családháló Díj kitüntetésben részesült Elek Petra bölcsődei kisgyermeknevelő, míg a Bölcsődei Intézmény 2012 után 2018-ban is Családháló Díj elismerést kapott.

 

Az éves munka elismeréseként kapott díjak

 

„Az Év pedagógusa” címet nyerte el a Bethlen G. Ref. Ált. Iskola, óvodában  Lászlóné Pató Klára óvodapedagógus.  A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Ált. Iskola és Óvodában Dr. Kormos Jánosné, Sajtós Judit pedagógusok. Az év magyar tanára címet kapta meg Bencsik Pálné a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanára. A Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola Emlékplakettjét Molnár Natasa, Kovács Judit, Fejszésné Hegedűs Brigitta pedagógusok vehették át. A Székács Elemér Mg. és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola Emlékplakettjét Trecskó Ildikó, Seres Hajnalka, Hámori Krisztina pedagógusok érdemelték ki.