TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Közterületek használatának rendje

2019-06-03 15:43

Közterületek használatának rendje

avagy az ingatlantulajdonosok kötelezettsége

 

A közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól a többször módosított 35/2004 (IX.17) önkormányzati rendelet szól. A közösségi együttélés alapvető szabályait a 14/2015 ( V.29) önkormányzati rendeletében fektette le a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat. Mindezekben rögzített magatartási szabályokra időnként még is figyelmeztetni kell a lakosokat, hiszen számos teendőjük van az ingatlantulajdonosoknak is. Ahhoz, hogy óvjuk vagyonunkat, értékeinket nem árt felidézni, hogy mi is a teendőnk?

 

Az ápolt, gondozott környezet nemcsak esztétikailag vonzó, hanem a fenntartható fejlődés és az egészségünk megőrzése szempontjából is fontos.

Ennek érdekében feladatunk a közterületek tisztántartása, amely magában foglalja a síkosság mentesítést, a fűnyírást, az átereszek tisztántartását.  Jogszabály írja elő, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlana előtti járdaszakasz és a mellette lévő nyílt árok tisztántartásáról úgymint: gyomtalanítás, gaztalanítás, fűvágás, hó eltakarítás, síkosság mentesítés, hulladékmentesítés. Ezen kötelezettségek vonatkoznak nemcsak a magánszemélyek, hanem az intézmények, kereskedelmi és vendéglátó egységek előtti járdaszakaszok tisztántartására is.

Az írott normákon túl közösségi érdek a csapadékvíz okozta károk megelőzése illetve enyhítése.   A csapadékos időjárás sok esetben a belvíz veszélyt is magával hozza, ezért nagyon fontos, hogy a szikkasztó árkokat tartsuk tisztán, hogy akadálytalan legyen a csapadékvíz lefolyása. Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy végezzék el az ingatlanaik előtt húzódó árkok, csatornanyílások tisztítását, a betemetet árkok helyreállítását illetve a járműbehajtók alatti átereszek karbantartását.

 

A zöldfelület védelmére a gyermekeket is tanítjuk „tilos a szép zöld fűre lépni” de vannak, akik parkolni sem riadnak vissza a mások által művelt zöldterületen. A zöldterület ápolása, a fűnyírás és gaztalanítás mellett a járdára kinyúló ágak, bokrok visszavágását is jelenti, hogy a gyalogosok biztonságos közlekedését ne zavarja semmi. Járművel vagy gyalogosan közlekedni, parkolni csak az arra kijelölt helyen szabad. Tilos a közterületen gépjárművet mosni, olajcserét és olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okozhat.

 

A fák egy ingatlan ékességei, de néha mégis ki kell őket vágni. Az ingatlan előtt lévő fát még akkor sem vághatja ki senki, ha saját maga ültette és gondozta. Ilyen esetben is a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályától kell fakivágási engedélyt kérni, a kérést meg kell indokolni. Vagyonvédelmi, életvédelmi vagy egészségvédelmi okokkal alátámasztott kérésre - a városi főkertész véleményének figyelembevételével - , a város jegyzője adja ki az engedélyt. A kivágott fát azonban pótolni kell. Ezt a kötelezettséget egy éven belül az ültetési időszakban kell teljesítenie az ingatlan tulajdonosnak. A fák csonkolása csak a közút védelme, villamosvezeték zavartalan működése érdekében megengedett, melyet a jegyzőnek történő előzetes bejelentést követően lehet elvégezni.

 

A közterületen történő lakossági beruházások, vagyis az ingatlanaik előtti területen végzett építési, felújítási munka is engedélyhez kötött. A kapubejárók építése, felújítása csak az útkezelő (önkormányzat) hozzájárulásával történhet. A munkát elkezdeni csak az útkezelői hozzájárulás birtokában szabad. A kérelmet a Műszaki Osztályhoz kell benyújtani. A nem önkormányzati tulajdonú utak esetén (Táncsics, Almásy, Béla király, Kossuth út) a Magyar Közútkezelőtől kell engedélyt kérni. Ez azért is fontos, mert ha a föld mélyén lévő közmű meghibásodik ( pld. csőtörés miatt)  és az üzemeltető a szépen burkolt kapubejárót kibontja, akkor - ha az ingatlantulajdonosnak volt engedélye – köteles az eredeti állapotot visszaállítani. Ha nincs engedély, akkor erre nem kötelezhető.

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló a 14/2015 (V.29) Ör. tartalmazza azokat a szankciókat, melyeket a normasértővel szemben szabhat ki az önkormányzat. Ezen bírság természetes személyeknél 50.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedhet, jogi személy esetében akár 2 millió Ft is lehet.

 

Mindezeket elkerülvén szerettük volna felhívni ismét a figyelmüket a közterületen történő jogkövető magatartásokra.

 

A közterület használatát szabályozó 23/2013 ( XII.20) Ör. hamarosan módosításra kerül. Ezt követően tájékoztatjuk majd Önöket arról, hogy milyen feltételekkel, mit és meddig lehet a közterületen tárolni vagy végezni.