TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Hirdetmény

2023-10-26 07:48

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 26-án (csütörtök) 15 órai kezdettel rendes, nyilvános ülést tart a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Dísztermében, melyre tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

A Képviselő-testületi ülésen összesen 16 nyilvános napirendi pont szerepel:

 

1. Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló

2.  A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó éves munkatervének elfogadása

3. A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

5. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2005. (VI.23.) Kt. számú határozattal elfogadott Törökszentmiklós Város településszerkezeti tervének módosítása

6. Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása  

7. Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek – a HÉSZ törökszentmiklósi Kossuth L. u. – Kossuth tér – Budai Nagy A. u. Almásy út által határolt telektömbön belüli előírásainak – módosítása kapcsán környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása

8. A 131/2023. (VI.29.) számú határozat módosítása

9. M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás szakasz építési munkái során keletkezett állami tulajdonú faanyag térítésnélküli átvétele 

10. Temetők infrastrukturális támogatása

11. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala

12. A „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. által bérelt 9103/13  hrsz-ú Ipari Csarnok bérleti szerződésének módosítása

13. 2. számú fogorvosi körzet ellátása

14. Önkormányzati társulás létrehozása Törökszentmiklós és Tiszatenyő települési önkormányzatainak egyes szociális szolgáltatási feladatainak ellátására

15. Igazgatási szünet elrendelése

16. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

 

Az ülés nyilvános, minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

 

Törökszentmiklós, 2023. október 19.                                     

                                                                                                Markót Imre

                                                                                                polgármester