TÖRÖKSZENTMIKLÓS

menü
06 56 590-420

Testületi ülések

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések időpontjai
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.07.24.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.07.25.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.07.26.)
  • 1. napirend
  • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 2. sz. módosításáról

  • 2. napirend
  • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 3. napirend
  • A közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló rendelet

  • 4. napirend
  • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2004. (VI. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításának megvitatásáról

  • 5. napirend
  • Előterjesztés „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Törökszentmiklós” című Állami Számvevőszéki jelentés kapcsán meghatározott intézkedési terv módosításáról

  • 6. napirend
  • Beszámoló a 2017. I. félévében befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

  • 7. napirend
  • A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozóan

  • 8. napirend
  • Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2017 - 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

  • 9. napirend
  • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 10. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére felajánlott ingatlanról

  • 11. napirend
  • Helyi televízió szolgáltatási szerződés módosításról

  • 12. napirend
  • Előterjesztés a 137/2017. (V.25.) K.t. számú TOP-5.2.1-15 kódszámú "A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtott projekt megvalósításáról szóló határozat módosításáról

  • 13. napirend
  • a Törökszentmiklósi Football Club támogatási kérelméről

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések időpontjai
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.02.20.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.02.21.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.02.22.)
  • 1. napirend
  • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 5. sz. módosításáról

  • 2. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

  • 3. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  • 4. napirend
  • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról – intézményi térítési díj megállapítása Törökszentmiklós Város Bölcsődéjében

  • 5. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában működő óvodai jelentkezés módjáról, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan

  • 6. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotásáról

  • 7. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

  • 8. napirend
  • Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2016. évi támogatására szóló pályázat elszámolásáról és a 2017. évi támogatására szóló pályázati kiírásról

  • 9. napirend
  • Előterjesztés a Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásának elszámolásáról, valamint a 2017. évi program-, és önerő támogatásról szóló pályázat kiírásáról

  • 10. napirend
  • Előterjesztés 2016. évi nyári tábori, erdei iskolai és sporttábori támogatások pályázati elszámolásáról és a 2017. évi nyári tábori, erdei iskolai és sporttábori támogatások kiírásáról

  • 11. napirend
  • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban alkalmazandó Etikai Szabályzatról

  • 12. napirend
  • Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ könyvtárhasználati szabályzatáról

  • 13. napirend
  • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  • 14. napirend
  • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatokról

  • 15. napirend
  • Előterjesztés „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Törökszentmiklós” című Állami Számvevőszéki jelentés kapcsán meghatározott intézkedési terv módosításáról

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.01.24.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.01.25.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság együttes ülés jegyzőkönyve (2017.01.25.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.01.25.)
  • 1. napirend
  • A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

  • 2. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2016/2017. nevelési évre vonatkozó nyári nyitvatartási rendjéről

  • 3. napirend
  • A gyermekétkeztetés térítési díjairól Törökszentmiklós nevelési-oktatási intézményeiben és bölcsődéjében szóló 1/2015. (II.04.) számú rendelet módosításáról

  • 4. napirend
  • Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

  • 5. napirend
  • A települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet módosítása

  • 6. napirend
  • Törökszentmiklós Város Mezei Őrszolgálat létrehozásáról és a mezőőri járulékról szóló 16/1998. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

  • 7. napirend
  • Előterjesztés a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédelmi Alapítvány részére történő ingatlan felajánlásról

  • 8. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanokról

  • 9. napirend
  • A Polgármester 2017. évi szabadságolási tervéről

  • 10. napirend
  • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti üzlethelység bérleti szerződésének meghosszabbítása

  • 11. napirend
  • Bio-hulladék kezelő telep létesítésének feltételeiről, beruházási, üzemeltetési költségeiről

  • 12. napirend
  • Helyi rádió-műsor feladat ellátásáról szóló szerződés módosításáról

  • 13. napirend
  • Előterjesztés Rádió Horizont Kft. ügyvezetői állás betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

  • 14. napirend
  • Előterjesztés Rádió Horizont Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadásáról

  • 15. napirend
  • A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

  • 16. napirend
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetését megalapozó egyes döntésekről

  • 17. napirend
  • Törökszentmiklós Város közvilágítás-korszerűsítésének megvalósításáról

  • 18. napirend
  • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatokról

  • 19. napirend
  • "Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárútszakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán " projekt esetében 7175/7 helyrajzi számú ingatlanból kiszabályozandó ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése

  • 20. napirend
  • Előterjesztés Helyi Foglalkoztatási együttműködések projektmenedzsment feladatairól

  • 21. napirend
  • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 105/2005. (VI.23.) Kt. számú határozat módosításáról

  • 22. napirend
  • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós munkaerő-piaci helyzetéről

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 4. sz. módosításáról

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 5. napirend
 • 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Város környezeti állapotának bemutatása a 2015. december – 2016. november közötti időszakra

 • 7. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 • 8. napirend
 • Az Állami Számvevőszék a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséről szóló jelentése

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020.

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2013. (VI.27.) Kt. számú határozatával kapcsolatos törvényességi felhívása

 • 11. napirend
 • A Törökszentmiklós Város részterületeire vonatkozó településrendezési terv módosítása kapcsán a véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról 

 • 12. napirend
 • Európai Uniós pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • 13. napirend
 • Megyei Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programhoz történő tulajdonosi nyilatkozat adásáról

 • Testületi meghívó
 • Videó
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívó
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság meghívó
 • Oktatási és Kulturális Bizottság meghívó
 • 1. napirend
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2015/2016. nevelési évben végzett tevékenységéről

 • 3. napirend
 • ATörökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. – 2017. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint a síkosság mentesítési szolgáltatási szerződésről 

 • 4. napirend
 • A Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa működéséről szóló beszámoló elfogadása

 • 5. napirend
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

 • 6. napirend
 • „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán” projekt esetében a 7175/5 helyrajzi számú ingatlanból kiszabályozandó 7175/10, 7175/10, 7175/11 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése

 • 7. napirend
 • Tanuszoda megvalósítása során az érintett ingatlannal szomszédos telkek használatáról

 • 8. napirend
 • A „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” című projekt megvalósításáról szóló konzorciumi megállapodás módosításáról

 • 13. napirend
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 14. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéje "Érdekképviseleti Fórum Működésének Szabályzatának" elfogadásáról

 • Meghívó
 • Videó
 • 1. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 2. napirend
 • A 2016/2017. nevelési évre megállapított óvodai csoportok maximális létszám átlépésének engedélyezése Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézményben

 • 3. napirend
 • Törvényességi felhívás a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban

 • 4. napirend
 • Előterjesztés választási bizottságok összetételéről

 • 5. napirend
 • Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztására vonatkozó pályázat elbírálásáról

 • 6. napirend
 • Európai Uniós pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • Meghívó
 • Videó
 • Bizottsági meghívók
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 2. sz. módosításáról

 • 2. napirend
 • Beszámoló a 2016. I. félévben befolyt adó összegéről valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatáról

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

 • 5. napirend
 • Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős - Egézsség Sportpark Programban való részvételről

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós, 2119/12, 2119/17 és 2119/9 helyrajzi számú beépítetlen telkek megvételéről

 • 7. napirend
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

 • 2. napirend
 • A TOP-5.2.1-15 kódszámú "A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című projekt benyújtásáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat benyújtásáról, előkészítő tevékenységéről

 • 5. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós - Surjány Kőrisfa u. 10 szám alatti ingatlan megvételéről

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések
 • 1. napirend
 • Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható csoportok számáról Törökszentmiklósi VÁrosi Óvodai Intézményben

 • 2. napirend
 • Beszámoló az önkormányzati beruházások időszakos helyzetéről

 • 3. napirend
 • Előterjesztés "Tiszta udvar, rendes ház 2016. év" nyertes pályázói

 • 4. napirend
 • Előterjesztés pályázat igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igénylésére

 • 5. napirend
 • Előterjesztés a 213/2015. (VIII.28.) Kt. számú határozat kiegészítése

 • 6. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Táncics M. út 4. szám alatti 11.12 számú üzlethelység bérleti szerződés hosszabbítása

 • 7. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Tácsics M. u. 4. 24. helyiség bérlőjének Mediaworks Regionális Kiadó Kft. szerződés módosításáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére megvételre felajánlott ingatlanról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről

 • 10. napirend
 • Törvényességi javaslat a méltatlansági ügyekben való döntéshozatal tekintetében

 • Meghívó
 • 1. napirend
 • Előterjesztés a megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklósi Városi Strandfürdő és Kemping területén a TOP-3.2.2-15 pályázat felhívás keretében

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési hely közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.01) számú rendelet módosításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" tárgyú pályázat benyújtásának hozzájárulásáról a Törökszentmiklósi Református Egyházközség részére

 • 5. napirend
 • Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 122. sz. ingatlan részleges bontásáról