TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Felhívás adatbejelentésre

2020-02-14 12:22

2019. évben fekvéshatár változás (belterületbe vonás) folytán Surjány, Szakállas Balla településrészeken  az  ingatlan nyilvántartásban  korábban külterület ill. zártkert  besorolású  ingatlanok átminősítésre kerültek, belterületi besorolásba.

 

Tájékoztatom az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a Törökszentmiklós Város  Önkormányzatának  a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2015. (V.01.). számú rendelete értelmében 2020. évtől ezen területeken lévő ingatlanok  adómentessége  megszűnt.

Annak érdekében, hogy az adók megállapítása helyesen történjen szükséges, hogy az adóalanyok (magánszemélyek, vállalkozások),   adatbejelentési kötelezettségüknek eleget tenni szíveskedjenek ezen felhívást követő 15 napon belül.

Az adatbejelentési nyomtatvány elérhető: www.torokszentmiklós.hu/önkormányzat/hatósági  ügyek/nyomtatványok/kommunális adó, ill. ügyfélfogadási időben  a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán.

Adóügyintézés  ügyfélfogadási ideje:

                        Hétfő:   8,00  - 16,00 óra

                      Szerda:   8,00  -  16,00 óra

                       Péntek:  8,00  -  12,00 óra

Telefon:  06-56-590-420

                                                                                   Dr. Magyar Attila

                                                                                            jegyző