TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Felhívás

2019-11-05 15:05

Felhívás

Tisztelt törökszentmiklósi lakosok!

Kérem Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az ingatlanuk előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv,illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), illetve a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá  tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítése és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról,a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok (pl.: zöld hulladék, kommunális hulladék) eltávolításáról gondoskodni szíveskedjenek!

 

Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. ÉVM-EüM együttes rendelet alapján jelen felhívásban rögzített feladataiknak szíveskedjenek eleget tenni, mivel az őszi-téli nagyobb mennyiségű lehulló csapadék komoly károkat okozhat ingatlanukban!

 

Felhívom figyelmüket, hogy a fenti jogszabályban előírt feladatok elvégzésének elmulasztása esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet alapján közigazgatási eljárás lefolytatására, valamint közigazgatási bírság kiszabására ad lehetőséget a jogszabály.Dr. Libor Imre

jegyző